BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowski Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Budżetowanie jako instrument wspomagający zarządzanie w banku komercyjnym
Budgeting as an Instrument of Management in a Commercial Bank
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 242-250, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Banki komercyjne, Rachunek kosztów działań, Budżetowanie
Commercial banks, Activity Based Costing (ABC), Budgeting
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania była próba przedstawienia podstawowych wymagań jakie spełniać powinny systemy budżetowania w bankach komercyjnych. Zaprezentowane zostały przykładowe rozwiązania w obszarze konstrukcji tablic budżetowania, dezagregacji kosztów działania, jak również postulowane metody konstruowania liczbowych planów operacyjnych - budżetów. (fragment tekstu)

The paper presents the range and role of selected instruments of budgeting in a bank. According to the author budgeting is a very important process which makes banks functioning possible in the global financial market. Among modern instruments of budgeting very important are statistic methods and activity-based costing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baltrop C.J., Mc Naughton D., Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian, Tom I i II, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1995.
  2. Drury C., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  3. Grabczan W., Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu bankiem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
  4. Jarugowa A., Szychta A., Rozwój rachunku kosztów działań (Activity Based Costing), "Rachunkowość" 1994 nr 10.
  5. Marcinkowska M., Rachunek kosztów działań w instytucjach finansowych, "Bank i Kredyt" 1999 nr 1-2.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu