BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarczyk Angelika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koszty działalności operacyjnej w małych i średnich podmiotach gospodarczych
Costs of Operational Activity in Small and Medium Entities
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 56, s. 155-159, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Koszty działalności gospodarczej, Ewidencja kosztów działalności, Działalność operacyjna
Small business, Economic activities costs, Operating expenses records, Operating activities
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie jak ujmowane i prezentowane są koszty działalności operacyjnej w małych i średnich podmiotach gospodarczych.(fragment tekstu)

In spite of globalization small and medium enterprises are of huge importance in the process of economic development in Poland, other European countries as well as in the world. The aim of the following work is to show how the operational costs of small and medium enterprises are displayed and presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
  2. Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, rachunkowość - Zamknięcie roku" 2003.
  3. Simon Н. A., Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa 1982.
  4. Ślączka M., Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych małych jednostek, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, AE, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu