BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Macuda Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kalkulacja kosztów procedury medycznej
Costs Calculation of Medical Procedure
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 251-261, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Usługi medyczne, Kalkulacyjny rachunek kosztów, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)
Medical services, Cost accounting calculation, Health care institution
Note
summ.
Abstract
Celem publikacji było przedstawienie kalkulacji kosztów procedury medycznej, stanowiącej istotny element procesu ustalania kosztów poszczególnych świadczeń zdrowotnych. (fragment wstępu)

To make a healthcare unit keep high quality standard and work in accordance with patients' expectations, it requires some equipment, material and human resources. The proper usage is reflected in costs constituting one of the most important economical information on the basis of which economy of an individual hospital is evaluated. Having this in view costs calculation of medical services and medial procedures have a significant meaning. The base for calculating the costs of healthcare unit services is a proper calculation of medical procedures considering used materials, medical equipment and medical personnel working hours as well as defining the profitability of health benefits. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chwieruta S., KuJis M., Stylo W., Wójcik D., Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 2000.
 2. Gabrasewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2001.
 3. Hass-Symotiuk M. (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, ODDK, Gdańsk 2008.
 4. Henrze J., Kehres E., Rachunek kosztów i świadczeń w szpitalach, Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2001.
 5. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza - koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 6. Mała encyklopedia rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 7. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finans - Serwis, Warszawa 2000.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU nr 164, poz. 1194.
 9. Sitko J., Rachunek kosztów procedur medycznych - zastosowanie w zarządzaniu szpitalem i kontraktowaniu usług medycznych, "ANTIDOTUM" 1998 nr 2.
 10. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, ТМЖ, Toruń 2003.
 11. Stylo W., Ile kosztuje wykonywanie poszczególnych świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej, "Zdrowie i Zarządzanie", tom l, 1999 nr 2.
 12. Świderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2002.
 13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU nr 91, poz. 408, z późn. zm.
 14. Ziwgman M., Gajek F., Metody oznaczania kosztów jednostkowych procedur medycznych, "ANTIDOTUM" 1997 nr 9-10.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu