BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makowska Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Pomiar dokonań na przykładzie przedsiębiorstwa X
Performance Measurement on the Example of a Company X
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 262-270, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Pomiar dokonań, Studium przypadku, Przemysł spożywczy, Mierniki oceny efektów pracy
Performance measurement, Case study, Food industry, Work effects indicators
Note
summ.
Abstract
Coraz częściej przedsiębiorstwa do pomiaru dokonań wykorzystują, obok miar finansowych, także mierniki niefinansowe. Włączenie tych środków wynika z faktu, że same wskaźniki finansowe są dalekie od bycia idealnym rozwiązaniem. Prawidłowo zbudowany system oceny pracy jest ważnym elementem współczesnej gospodarki. Zapewnia szeroki zakres informacji, który jest potrzebny do efektywnego wykorzystania zasobów. Tekst oparty został o doświadczenia firmy X zajmującej się produkcją, sprzedażą i dystrybucją produktów spożywczych.

The increasing number of companies is using non-financial measures in performance evaluation. The inclusion of such measures results from the fact that the financial indicators alone are far from being the perfect solution. Properly built performance evaluation system is an important element of contemporary management. It provides broad spectrum of information that is needed for effective resource utilization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Kaplan R.S., Norton O.P., The Strategy-Focused Organization, Harvard Business School Press, Boston 2001.
  3. Michalak J., Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008.
  4. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  5. Simon R., Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy, Prentice Hall, New Jersey 2000.
  6. Świderska O.K. (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, Difin, Warszawa 2003.
  7. Świderska O.K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu