BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martyniuk Teresa (Uniwersytet Gdański), Martyniuk-Kwiatkowska Olga (Uniwersytet Gdański)
Title
System motywacyjny pracowników małego przedsiębiorstwa jako instrument controllingu personalnego
The Motivation System in a Small Company as an Instrument of the Personal Controlling
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 271-280, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Motywacje pozapłacowe, Motywacje płacowe, System motywacyjny przedsiębiorstwa
Small business, Nonwage motivations, Motivating by pay, Company's motivational system
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była ocena płacowych i pozapłacowych instrumentów systemu motywacji pracowników małego przedsiębiorstwa. (fragment wstępu)

The opportunity of development for small companies is successful implementation of a good motivation system. The elements of the motivation system should fluctuate according to goals. The main element of the motivation system is salary and a system of bonuses. Apart from salary among motivating instruments we can also list psychological, technical, or organizational instruments. In order to check the effectiveness of the motivation system we can use regular assessments. In the article, the authors present examples of assessments questionnaires which can be used in the motivation system in a small company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banasik P., Wpływ form zatrudnienia na koszty pracy, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2008.
  2. Fijałkowska D., Systemy motywacyjne controllingu, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003 nr 7, INFOR, Warszawa.
  3. Gruszczyńska-Malec G., Zielonka M., Nowoczesne formy wynagradzania pracowników, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa".
  4. Jacukowicz Z., Skuteczny system wynagradzania w firmie, ODDK, Gdańsk 2001.
  5. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa 1998.
  6. Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004.
  7. Motała D., Motała Ł., Człowiek a przedsiębiorstwo - czyli co wpływa na efektywną działalność pracowników w firmie, Materiały konferencyjne "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", Szczecin 2002.
  8. Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  9. Przybysz M., Systemy motywacyjne a controlling, Materiały konferencyjne "Rachunkowość a controlling. Controlling obszarów działalności przedsiębiorstwa", Polanica Zdrój 2001.
  10. Thorton G., Europejski sondaż małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu