BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maszczak Teresa (Politechnika Wrocławska)
Title
Normowanie kosztów zużycia materiałów
Standardization Costing of Materials Use
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 281-286, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Optymalizacja kosztów, Gospodarka materiałowa, Koszty zaopatrzenia materiałowego
Cost optimization, Material economy, Costs of supply material
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono zagadnienia i problemy dotyczące istoty i metody normowania zużycia materiałów oraz planowania kosztów ich zużycia. Zdaniem autorki, standaryzacji kosztów zużycia materiałów stwarza ramy dla planowania oraz przewidywania ich bezpośrednich lub dalekosiężnych rezultatów, a tym samym pozwala na zrozumienie nieprzewidzialnych konsekwencji w miarę ich pojawiania się. Wpływa na minimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. (fragment tekstu)

The article discusses issues and problems regarding: the essence and methods of the standardization costing of materials use, structures of materials use standards, planning of materials costing use. The standardization costing of materials use builds frames for activities planning as well as predicting their immediate or far-reaching outcomes. At the same, the standardization allows to understand the unpredictable consequences as they gradually appear. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bryx E., Leskiewicz Z., Stasiak P., Organizacja normowania zużycia materiałów w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1989.
  2. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
  3. Sołtys D., Przesłanki metodyczne realizacji funkcji rachunku kosztów w warunkach produkcji aparaturowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 557, AE, Wrocław 1991.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu