BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Masztalerz Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kaizen costing w zarządzaniu wartością - modele ustalania redukcji kosztów
Kaizen Costing in the Value-Based Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 287-298, tab., bibliogr. 2 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Rynkowa wartość dodana, Ekonomiczna wartość dodana, Redukcja kosztów, Rachunek kosztów docelowych, Metoda Kaizen
Value Based Management (VBM), Market Value Added (MVA), Economic Value Added (EVA), Costs reduction, Target costing, Kaizen method
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie możliwości wykorzystania koncepcji rachunku kosztów ciągłego doskonalenia (kaizen costing) w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Prezentowane w artykule metody rachunkowe stanowią uzupełnienie modelu rachunku kosztów docelowych zorientowanego na kreowanie wartości, nazwanego przez autora modelem VBTC - Value-Based Target Costing. Model ten umożliwia wyznaczenie kosztów dopuszczalnych, tj. takich kombinacji kosztu zmiennego jednostkowego i okresowych kosztów stałych, które zapewnią osiągnięcie zysku docelowego, zdefiniowanego w kategoriach wzrostu wartości przedsiębiorstwa mierzonego albo metodą dochodową opartą na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (zysk docelowy zdefiniowany jako NPV lub IRR), albo rynkową wartością dodaną opartą na zdyskontowanych wartościach zysku rezydualnego (MVA). Autor skupił się wyłącznie na kwestii ustalania docelowej stopy redukcji kosztów w modelu VBTC, a pomija problematykę szczegółowego budżetowania kosztów w systemie kaizen costing. (fragment tekstu)

The paper explores kaizen costing as an instrument of value creation. The paper presents how to use kaizen costing concept in two Value-Based Target Costing (VBTC) models built by the author in his theoretical research. The first model is based on the free cash flow approach (NPV & IRR) and the second - on the residual income approach (EVA & MVA). After a theoretical introduction, including target cost reduction equations, the author presents a case study illustrating the use of the suggested methods in practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Masztalerz M., Budżetowanie w systemie kaizen costing, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2006 nr 3.
  2. Masztalerz M., Model rachunku kosztów docelowych zorientowanego na kreowanie wartości, [w:] Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1175, AE, Wrocław 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu