BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wyznaczanie kosztów utraconych korzyści w operacyjnych rachunkach decyzyjnych
Determination of the Opportunity Costs in the Operational Decision-Making Models
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 310-318, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Proces podejmowania decyzji, Zarządzanie operacyjne, Analiza kosztów i korzyści (AKK)
Decision making process, Operations management, Cost-benefit analysis (CBA)
Note
summ.
Abstract
Rachunki decyzyjne mają za zadanie przekształcać informacje ekonomiczne w decyzje. Informacje w tych rachunkach mogą pełnić funkcję parametrów opisujących różne sytuacje decyzyjne lub też stanowić kryteria wyboru optymalnej decyzji. Kryteria te powinny być dobierane ze względu na ich istotność w rozwiązywaniu danego problemu decyzyjnego. Zadanie to realizują koszty/przychody relewantne, których procedury wyznaczania umożliwiają naturalną selekcję informacji istotnej dla decyzji. Jedną z kategorii kosztowych wykorzystywaną w analizie kosztów relewantnych są koszty utraconych korzyści. Celem artykułu było przedstawienie sytuacji decyzyjnych generujących koszty utraconych korzyści. (fragment tekstu)

The purpose of this article is determining the opportunity costs in operational decision-making models. The first part of this article presents the essence of operational decision-making. Then, it shows the decision-making procedure with the use of the opportunity costs. This was the basis to present the possibility of determining these costs when comparing the various options in decision-making situations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
  2. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
  3. Kiziukiewicz T., Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, Prace Naukowe, PS, Szczecin 1984.
  4. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1992.
  5. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
  6. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu