BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nesterowicz Renata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Title
Rola rachunku kosztów w kształtowaniu wyników działalności przedsiębiorstwa
The Role of Bill of Costs in the Assessment of Activities and Management Results in an Enterprise
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 319-325, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Rachunek kosztów, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Studium przypadku, Ocena wyników
Cost accounting, Enterprise management, Case study, Results evaluation
Note
summ.
Company
ROMEX Sp. z o.o.
Abstract
Celem artykułu była próba określenia, jaką funkcję spełnia rachunek kosztów w ocenie wyników działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przeprowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, iż koszty jednostki gospodarczej są złożoną kategorią ekonomiczną, obejmującą wiele różnorodnych grup i pozycji. Rozpatrywanie kosztów globalnych poniesionych przez jednostkę nie daje możliwości analitycznych, informacyjnych i kontrolnych wewnętrznej struktury tych kosztów. W celu otrzymania dokładnych danych potrzebnych do kierowania przedsiębiorstwem stosuje się dość powszechnie rachunek kosztów. (fragment tekstu)

The bill of costs should deliver in useful sections numerical data concerning results of the given enterprise's activities. The specificity of economic activity is taken into account when preparing the bill of costs. This contributes to analyzing costs and results obtained by an enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kalota H., Rachunek kosztów działalności przemysłowej i handlowe, "Rachunkowość Zarządcza" 2007 nr 12.
  2. Micherda B., Rachunek kosztów i wyników jednostek gospodarczych w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości, AE, Kraków 2003.
  3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, International Accounting Standards Committee, tłum. i wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce za zgodą IASC, s. 1338, za: K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 14.
  4. Niemczyk R., Analiza kosztów i wyniku finansowego, Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Kadr Sp. z D.O., Gdańsk 2002.
  5. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 59.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, art. 3, p. 31.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu