BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Folfas Paweł (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Foreign Direct Investments in the Time of Crisis : FDI Inflows to the New EU Member States
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 144-153, tab., wykr., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Keyword
Kryzys finansowy, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne Polski, Inwestycje zagraniczne
Financial crisis, Direct investments, Polish foreign investments, Foreign investment
Note
summ.
Abstract
Pierwsza grupa badań opisuje różne aspekty (pozytywne i negatywne) wpływu BIZ na gospodarki krajów je goszczących. Zasadniczym pytaniem jest: czy i jak napływ BIZ wpływa na wzrost gospodarczy. Inna grupa badań kładzie nacisk na brak odporności BIZ wobec ogólnych wyników gospodarczych lub wstrząsów w gospodarce światowej, takich jak na przykład krach finansowy w Azji.

The first group of studies describes various aspects (positive and negative) of FDI impact on host economies. The crucial question is whether and how FDI inflows make influence on economic growth. On the contrary, another group of studies focus on FDI vulnerability to general economic performance or to shocks in the world economy such as financial crisis in Asia. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Barrel R., Pain N., "Foreign direct investments, technological change and economic growth", The Economic Journal 1997, Vol. 107, pp. 1770-1786.
 2. Borensztein E., De Gregorio J., Lee J.W., "How does foreign investments affect economic growth?", Journal of International Economics 1998, Vol. 45, Issue l, pp. 115-135.
 3. Foreign Direct Investments and International Business Cycle Comovement, EBC, Working Paper Series No. 401, 2004.
 4. Global Economic Prospects: Technology Diffusion in the Developing World, World Bank. Washington, DC, 2008.
 5. Granger C.W.J., "Investigating casual relationship by econometric models and cross spectral methods", Econometrica 1969, Vol. 37, No. 3, pp. 424-458.
 6. Lim E.G., Determinants of and the relation between FDI and growth. A summary of recent literature, IMF Working Paper No. 01/175, 2001.
 7. Magnus F.J., Fosu O.A.E., "Bivariate causality analysis between FDI inflows and economic growth in Ghana", International Research Journal of Finance and Economics 2008, Issue 15.
 8. Moran T.H., Graham E.M., Blomström M. (cds.), Does Foreign Direct Investments Promote Development?, Institute for International Economics, Washington, DC, 2005.
 9. Oziewicz E., "Oddziaływanie BIZ na wybrane elementy gospodarki kraju goszczącego", [in:] W. Karaszcwski (ed.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 10. Onshore, Nearshore, Offshore: Unsure?, PAIilZ and Jones Lang LaSalle and Grafton Recruitment, 2009, www.paiz.gov.pl.
 11. PAIiIZ News, 2009, www.paiz.gov.pl.
 12. Seabra F., Flach L., "Foreign direct investment and profit outflows: A causality analysis for the Brazilian economy", Economics Bulletin 2005, No. 6 (1), pp. 1-15.
 13. Take Our 2009 Tax Trip, PAIiIZ and MDDP 2009, www.mddp.pl.
 14. The Financial Crisis in Asia and Foreign Direct Investments: An Assessment, UNCTAD, Geneva 1998.
 15. World Investment Prospect Survey 2008-2010, UNCTAD, New York Geneva 2008.
 16. World investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness, UNCTAD, New York-Geneva 2002.
 17. World Investment Report 2003. FDI Policies for Development: National and International Perspectives, UNCTAD, New York-Geneva 2003.
 18. World Investment Report 2004. The Shift toward Services, UNCTAD, New York-Geneva 2004.
 19. World investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internalizalion of R&D, UNCTAD, New York Geneva 2005.
 20. World Investment Report 2008. Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge, UNCTAD, New York- Geneva 2008.
 21. Zorska A.. Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
 22. http://www. atkearncy.com.
 23. http://www.nbp.pl.
 24. http://www.stat.gov.pl.
 25. http://stats.unctad.org/fdi/.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu