BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie rentownością klientów
Customer Profitability Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 339-347, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Wartość klienta, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Koszty obsługi klienta
Customer value, Customer Relationship Management (CRM), Customer service costs
Note
summ.
Abstract
Problematyce analizy rentowności klientów w zarządzaniu relacjami z klientami został poświęcony artykuł. Poruszone zostały dwa zagadnienia: klasyfikacja klientów na potrzeby analizy rentowności oraz dobór instrumentów optymalizacji rentowności klientów. (fragment tekstu)

The article discusses the customer relationship management. The concept of costumer profitability analysis has been depicted. Special attention has been given to the costumer lifetime value concept. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gupta S., Lehman D.R., Customers as assets, "Journal of Interactive Marketing" 2003 vol. 19, no 2.
  2. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  3. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategią na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Leszczyński Z., Zarządzanie kosztami obsługi klienta i kanału dystrybucji w warunkach stosowania rachunku kosztów działań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 32, UE, Wrocław 2008.
  5. Moden Y., Cost Reduction Systems. Target Casting and Kaizen Costing, Productivity Press, Portland 1995.
  6. Ness J.A., Schroeck M.J., Letendre R.A., Douglas W.J., The role of ABM in measuring customer value. Port one, "Strategic Finance" 2001, March, vol. 82, 9.
  7. Putyra A., Wybrane instrumenty rachunkowości zarządczej w kształtowaniu relacji z klientami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 32, UE, Wrocław 2008.
  8. Shapiro B.P., Rangan V.K., Moriarty R.T., Ross E.B., Manage costumers profit, "Harvard Business Review" 1987 nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu