BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Psychologiczne czynniki decyzji inwestycyjnych a wskazówki controllingu finansowego
Psychological Factors of Investment Decisions and Directions for Financial Controlling
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 348-358, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Controlling finansowy, Decyzje inwestycyjne, Psychologiczne aspekty zarządzania, Doradcy inwestycyjni
Financial controlling, Investment decisions, Psychological aspects of management, Investment advisers
Note
summ.
Abstract
Decyzje inwestycyjne mogą być podejmowane zarówno przez inwestorów jednostkowych, jak i przez profesjonalnych menedżerów finansowych. W obu przypadkach, podejmowaniu decyzji inwestycyjnych towarzyszą różne czynniki psychologiczne. Zadaniem controllingu finansowego jest wypunktowanie tych czynników, a po ich identyfikacji wdrożenie odpowiednich rozwiązań neutralizujących owe czynniki lub też je wykorzystujące.

Investment decisions can be performed by professional and non-professional traders. Both are influenced by various psychological factors. The financial controlling of a company should indicate those factors and implement the solutions that will make the company neutralize them or take advantage of them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brav A., Heaton J.B., Rosenberg A., The rational-behavioral debate in financial economics, "Journal of Economic Methodology" no 11:4, December 2004, Routledge 2004.
 2. De Bondt W.F.M., Thaler R.H., Does the stock market overreact, "Journal of Finance" 1985 no 40.
 3. Fitzgerald K., Know Yourself, Know Your Risk Tolerance, "Better Investing" October 2008, vol. 58, no 2.
 4. Fromlet H., Behavioral finance - theory and practical application, "Business Economics", July 2001.
 5. Fuller R.F., Amos tversky, behavioral finance, and nobel prizes, "Financial Analysts Journal", July/ August 1996.
 6. Fung M.V., Developments in behavioral finance and experimental economics and post Keynesian finance theory, "Journal of Post Keynesian Economics", Fall 2006, vol. 29, no 1, 19, M.E. Sharpe Inc.
 7. Kahneman D., Wykład noblowski wygłoszony dnia 8 grudnia 2002 roku na Uniwersytecie Sztokholmskim.
 8. Kühnen C.M., Kunston B., The neural basis of financial risk taking, "Neuron" 2003 no 47.
 9. Lo A.W., Repin D.V., The psychophysio logy of real-time financial risk processing, "Journal of Cognitive Neuroscience" 2002 no 13.
 10. Marotta D.J., Behavioral finance: anchoring, "Hudson Valley Business Journal" 2008a, July 28.
 11. Marotta D.J., Behavioral finance: herd mentality, "The Central New York Business Journal" 2008b, August 15.
 12. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Wydawnictwo SWPS "Academica", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Shefrin H., Statman M., Behavioral aspects of the design and marketing of financial products, "Financial Management" 1993, Summer.
 14. Statman M., Caldwell D., Applying behavioral finance to capital budgeting: project terminations, "Financial Management" 1987, Winter.
 15. Staw B.M., Knee-deep in the big-muddy: a study of escalating commitment to a chosen course of action, "Organizational Behaviour and Human Performance" 1976, June.
 16. Taffler R.J., What can we learn from behavioural finance? (part 2), "Credit Control" 2002 vol. 23, Issue 4,.
 17. Tseng K.C., Behavioral finance, bounded rationality, neuro-finance, and traditional finance, "Investment Management & Financial Innovations" 2006 vol. 3, Issue 4,.
 18. Tversky A., Kahneman D., Judgment under uncertainty: heuristics and biases, "Science", September 1974 no 27.
 19. http://nobelprize.org/.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu