BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nóżka Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wielostopniowy i wielobokowy rachunek kosztów i wyników w ocenie efektywności jednostek badawczo-rozwojowych
Multilevel and Multi-Structural Income Statement in Profitability Analysis for R&D Units
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 359-366, tabl., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Studium przypadku, Rachunek kosztów i wyników, Badanie efektywności, Instytuty naukowo-badawcze
Case study, Costs and results account, Research efficiency, Scientific-research institute
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono jedno z najbardziej skutecznych narzędzi rachunkowości zarządczej - wielostopniowy i wielobokowy rachunek kosztów zmiennych. Model ten opisano, jako narzędzie planistyczno-kontrolne z możliwością wykorzystania w jednostkach badawczo-rozwojowych (JBR). Sposób konstrukcji tego modelu, stanowiąc jednocześnie rodzaj raportu na temat rentowności jednostki badawczo-rozwojowej, przedstawiono na przykładzie wybranego Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki (IMW).

The article refers to the usage of one of the most effective tool of managerial accounting - multi-level and multi-structural income statement. It is claimed to be used at multilayer corporate profitability analysis as well as it poses a valuable planning and controlling tool. Therefore, it is a practical solution for R&D unit, where any efficiency improvements and their measuring mechanisms are sought after. The article presents the rationale of multilevel and multi-structural income statement in R&D and shows the example of such a tool in a chosen R&D organization. The opportunities and potential drawbacks of its application have been discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jaruga A., Nowak W. A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza: koncepcje i zastosowania, Wydanie II, Absolwent, Łódź 2001.
  2. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
  3. Poetschke H., Wykorzystanie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku wyników (marż) do celów planistyczno-kontrolnych, [w:] Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Materiały Konferencyjne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
  4. Program przekształceń strukturalnych i własnościowych jednostek badawczo-rozwojowych, Zespól Międzyresortowy ds. Przekształceń Własnościowych JBR, Warszawa, 26 września 2003 r., wersja elektroniczna dostępna: http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/Docs/raport_zmsdpjbr.pdf [pobrano: 27.05.2009 r.].
  5. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003.
  6. Sobańska I., Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź l998.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu