BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orliński Ryszard (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Title
Zarządzanie wartością szpitala
Patients' Records in the Information System of a Hospital
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 367-374, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Szpitalnictwo, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością
Hospital service, Enterprise value, Value management
Note
summ.
Abstract
Wartość szpitala może przybierać różną postać. Pomysły na prywatyzację szpitali spowodowały, że wartości te mają charakter operacyjny, dochodowy, medyczny, księgowy, ekonomiczny, rynkowy, odtworzeniowy, historyczny i zarządczy. W artykule przedstawiono różne ujęcia wartości szpitala oraz omówiono możliwości zarządzania tymi wartościami. (fragment tekstu)

The information system of hospitals is the source of information for the needs of efficient management. Information sources are created in different sub-systems where the most important one is patients' record. The data taken from this system are fundamental in settling accounts with the National Health Fund and are fundamental in internal bookkeeping and financial accounts. At the same time, patient's record is a history of patient's health and grounds for medical procedures used in treatment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Doyle D., Kontrola kosztów, Wyd. Signum, Kraków 1996.
 2. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 3. Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1976.
 4. Kodeks etyki lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r. ze zmianami uchwalonymi w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy.
 5. Nita B., Metody wyceny i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 6. Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Leksykon zarządzania finansami, ODDK, Gdańsk 1998.
 7. Orliński R., Ocena świadomości kosztowej w zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Zarządzanie zdrowiem społecznym i edukacją menedżera ochrony zdrowia, red. M.D. Głowacka, Wydawnictwo WSKiZ w Poznaniu, 2007.
 8. Pluta W., Zarządzanie wartością małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 9. Sitko J., Rachunek kosztów procedur medycznych - zastosowanie w zarządzaniu szpitalem i kontraktowanie usług medycznych, "ANTIDOTUM" 1998 nr 2.
 10. Skoczylas W. (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 11. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1993.
 12. Strużyna J., Struktura kapitału ludzkiego a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wyd. Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku, 2000.
 13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 1997 nr 115, poz. 741 tekst jednolity z 2004 r.: DzU nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 1991 nr 80, poz. 350, DzU 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, DzU 1983 nr 45, poz. 207 zm. z 2008 r. nr 203, poz. 1267; z 2006 r. nr 222, poz. 1629; z 2005 r. nr 169, poz. 1418; z 2005 r. nr 143, poz. 1199; z 2004 r. nr 146, poz. 1546; z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1991 nr 91, poz. 408 z późn. zm.
 17. Wierzbicki K., Kontrola wewnętrzna, Wyd. UNIWERS, Warszawa-Zielona Góra 1996.
 18. Wójcik D., Narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" 2001 nr 4(106), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.
 19. Zimniewicz K., Podstawy zarządzania, Poznań 1993.
 20. Ziółkowska B., Zarządzanie nowoczesnością środków pracy w celu wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Wartość przedsiębiorstwa-z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wyd. Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku, 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu