BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska-Mielech Jadwiga (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Title
Optymalizacja procesu gromadzenia informacji kosztowych na potrzeby decyzyjne
The Optimization Process of Stockpiling of Cost Information for Decision Requirements
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 384-389, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Próg rentowności, Arkusze kalkulacyjne, Informacja w podejmowaniu decyzji, Informacyjna funkcja rachunku kosztów
Break-even point (BEP), Spreadsheets, Information in decision making, Cost accounting information function
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było zaprezentowanie możliwości usprawnienia procesu pozyskiwania informacji kosztowych na potrzeby decyzyjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (MS Excel), z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw należących do sektora MŚP. Wykorzystanie techniki komputerowej pozwoliło osiągnąć wyższą efektywność działań przy niższych nakładach przez gromadzenie, przetwarzanie oraz porządkowanie informacji i ich wizualizację. Na potrzeby opracowania przedstawiono analizę koszty-wielkość, sprzedaży-zysk. (fragment tekstu)

Rational decisions about operational management can be taken on the basis of information at the available proper time. The process of gathering and processing information can be alleviated through the use of Information Technology. This paper discusses the possibility of improving the accrual of cost information for operational management through the use of spread sheet software. An in-depth analysis of cost-volume-profit was undertaken. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Lichtarski J.M., Celowość wdrażania i stosowania współczesnych koncepcji i metod zarządzania w małych przedsiębiorstwach, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, AE, Wrocław 2006.
  2. Nowosielski S., Celowość wprowadzania controlling w małej firmie, [w.] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, AE, Wrocław 2006.
  3. Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu