BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Plewina Izabela (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Rachunkowość zarządcza i controlling projektów w przedsiębiorstwach realizujących kontrakty długoterminowe oraz ich wpływ na decyzje inwestycyjne
Management Accounting and Project Controlling Tools in Corporations Delivery Long-Term Contracts and Their Influence on the Investment-Related Decisions
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 390-399, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Inwestycje budowlane, Rachunkowość zarządcza, Controlling
Construction investments, Management accounting, Controlling
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwach realizujących długoterminowe kontrakty budowlane oraz ich wpływu na decyzje inwestycyjne. Najważniejszymi pytaniami, na które próbowano uzyskać odpowiedzi, były: na czym polega istota długoterminowych kontraktów budowlanych? Jaki jest zakres projektowej rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwach realizujących długoterminowe kontrakty budowlane? Jakie są różnice pomiędzy narzędziami strategicznej i operacyjnej rachunkowości zarządczej projektów? Jakie są zadania i problemy rachunkowości i controllingu w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych? (fragment tekstu)

The objective of the article is to present the management accounting and project controlling tools in corporations delivery long-term contracts and their influence on the investment-related decisions. In regard of the complexity of the topic, only the main issues are presented. Therefore, the other issues are only mentioned and the literature in which these problems are described in detail is referred to. The most fundamental questions are: • What is the essence of long-term construction contracts? • What is the scope of management accounting and project controlling in corporations delivery long-term contracts? • What are the differences between the strategic and operational management accounting tools? • What are the tasks and problems related to accounting and controlling in the investment-related decision-making process? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2007.
 2. Erach Helfert A., Techniki analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 3. Fedak Z., Długoterminowe umowy o roboty budowlane, SKwP COSZ, Warszawa.
 4. Frow N., Marginson D., Ogden S., Encouraging strategie behaviour while maintaining management control: Multifunctional Project teams, budgets and the negotiation of shared accountabilities in contemporary enterprise, "Management Accounting Research", September 2005, vol. 16, issue 3.
 5. Kalinowski J., Kompendium wiedzy o krajowym standardzie rachunkowości nr 3.
 6. Niezakończone usługi budowlane. Analizy - komentarze - przychody, Difin, Warszawa 2007. Lada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 7. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, MSR 11 - Umowa o budowę, s. 231, International Accounting Standards Committee, Londyn 1999.
 8. Mikołajczak Z., Jak zarządzać w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1993.
 9. Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006.
 10. Prawo budowlane, DzU 2000 nr 106, póz. 1126.
 11. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 12. Sobańska L, Kontrakty długoterminowe. Przychody - Koszty - Wyniki, Difin, Warszawa 2004.
 13. Szychta A., Kierunki i metody badań naukowych w rachunkowości zarządczej na przebrnie XX i XXI wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" tom 27 (83).
 14. Szyjewski Z., Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001.
 15. Trocki M., Gracza В., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 16. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2003.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994 nr 121, po. 591 ze zm., art. 34a, ust. 1.
 18. Zjawin G., Monitorowanie kosztów budowy, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002 nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu