BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Putyra Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rachunek kosztów klienta
Customer Costing
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 400-414, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Rachunek kosztów działań, Koszty obsługi klienta, Rachunek kosztów
Activity Based Costing (ABC), Customer service costs, Cost accounting
Note
summ.
Abstract
Celem pracy była prezentacja różnych ujęć rachunku kosztów klienta w świetle tradycyjnych i nowoczesnych systemów rachunku kosztów. (fragment tekstu)

The dynamic changes identified recently in the business environment imply a significant shift in companies' behaviour. The main change concerns rejection of product centricity in favour of customer centricity. Such circumstances require new management instruments that provide managers with critical financial and nonfinancial information. One of the most important ones is customer costing. The paper presents a few types of customer costing system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauer H.H., Hammerschmidt M., Braehler M., The customer lifetime value concept and its contribution to corporate valuation, "Yearbook of Marketing and Consumer Research" 2003 vol. 1, s. 47-67.
 2. Berger P.D., Eechambadi N., George M., Lehmann D.R., Rizley R., Venkatesan R., From customer lifetime value to shareholder value: theory, empirical evidence, and issues for future research, "Journal of Service Research", vol. 9, no 2, November 2006, s. 156-167.
 3. Cokins G., How to Measure and Manage Customer Value and Customer Profitability, www.sas.com, 2004.
 4. Kaplan R.S., Anderson S., Rachunek kosztów działań sterowany czasem, PWN, Warszawa 2008.
 5. Kaplan R.S., Anderson S., Time-Driven Activity Based Costing, Harvard Business Review, November 2004, www.hbr.org.
 6. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 7. Karmańska A. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 8. Miller J. A., Pniewski K., Polakowski M., Zarządzanie kosztami działań, Wyd. Finanse i Przedsiębiorstwo, Warszawa 2002.
 9. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 10. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 11. Putyra A., Struktura obiektów kosztowych a hierarchia działań, [w:] Problemy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1178, AE, Wrocław 2007, s. 134-146.
 12. Shah D., Rust R.T., Parasuraman A., Staelin R., Day G.S., The path to customer centricity, "Journal of Service Research" 2006, vol. 9, no 2, November, s. 113-124.
 13. Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 14. Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu