BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rumniak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Przesłanki kształtowania rentowności i płynności finansowej podmiotu na podstawie mierników ilościowo-wartościowych na przykładzie przedsiębiorstw operujących na rynku FMCG
Premises of Shaping the Profitability and the Financial Liquidity of the Subject on the Basis of Volume and Value Measures on the Example of Enterprises Operating in the FMCG Market
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 415-424, tab., bibliogr. 2 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Produkty szybko zbywalne, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Rentowność przedsiębiorstwa, System kontroli
Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Enterprises financial liquidity, Enterprise value measures, Performance evaluation of enterprises, Enterprise profitability, Control system
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problemy związane z tworzeniem spójnego systemu kształtowania rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw działających na rynku FMCG. Omówiono dwa skrajne podejścia: minimalistyczne oparte o system wskaźników ekonomicznych oraz podejścia radykalne oparte na czynnikach organizacyjnych, prawnych, techniczno-technologicznych przez pryzmat procesów występujących w tym zakresie. Kompleksowe podejście do systemu kształtowania rentowności i płynności finansowej wymaga szczegółowej analizy każdego podmiotu w sposób indywidualny, co zostało podkreślone w artykule.

In the article, problems associated with creating the consistent system of shaping the profitability and the financial liquidity of enterprises operating in the FMCG market were brought up. The author presented two outermost approaches: the minimalist approach leaning against the system of economic indicators backed up with signs of the success and the maximalist approach leaning against looking at the entity through the organizational, legal, technical, technological prism and through the prism of processes occurring in the subject. The comprehensive approach to the system of shaping the profitability and the financial liquidity requires the detailed look at every entity in the individual way what was underlined in the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kasiewicz S., Nowe wskaźniki oceny zarządzania przedsiębiorstwem, EiOP 1999 nr 6.
  2. http://www.fmcg.eurostudent.pl/infopage.php?id=2.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu