BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budżet sprzedaży i kontrola jego wykonania
The Sales Budget and the Control of Its Realization
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 425-431, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Budżet przedsiębiorstwa, Przychody, Sprzedaż
Budgets of enterprises, Revenue, Sale
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawianie procedur tworzenia i kontroli realizacji budżetu sprzedaży, a także zwrócenie uwagi na potrzebę łącznej oceny przychodów ze sprzedaży oraz kosztów sprzedaży i marketingu. (fragment wstępu)

The usefulness of the sales budget depends on the way in which it has been created, the budget implementation and the control of its realization as well as characteristic traits of the entity and the conditions of its activities. The sales budget should consist of the revenues as well as related to them costs of the goods sold, expenses of marketing, advertising and promotion and other selling expenses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bek-Gaik В., Procedura kosztów, [w:] W. Krawczyk, B. Bek-Gaik, M. Łada-Cieśla, Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Kraków 2001.
 2. Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami, Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 3. Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, ODDK, Gdańsk 2004.
 4. Dura A., Budżetowanie a strategia rynkowa przedsiębiorstwa, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, cz. II, Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2001.
 5. Glynn J.J., Perin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 6. Jończyk-Strzała E., Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Analiza wyników badań, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005.
 7. Kustra A., Budżetowanie w controllingu, marketingu i sprzedaży, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Trycza Modrzejewskiego, Kraków 2004.
 8. Łada-Cieślak M., Zasady budżetowania w przedsiębiorstwie, [w:] W. Krawczyk, B. Bek-Gaik, M. Łada-Cieślak, Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Kraków 2001.
 9. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 10. Nowak M., Koszty działalności marketingowej, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005.
 11. Sawicki K., Krótkookresowe sprawozdania finansowe na potrzeby controllingu, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 868, AE, Wrocław 2000.
 12. Sawicki K., Problemy zastosowania rachunkowości w budżetowaniu kosztów, przychodów i wyniku finansowego przedsiębiorstwa, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Kraków-Zakopane 2007.
 13. Szychta A., Zasady i metody budżetowania, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu