BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczypa Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Informacje o działalności proekologicznej przedsiębiorstwa a system zarządzania kosztami i wynikami
Cost and Results Management System and the Information about Company's Proecological Activities
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 445-452, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa, Informacja dla potrzeb zarządzania, Rachunek kosztów i wyników
Management accounting, Ecological aspects of the company's activities, Information for management needs, Costs and results account
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania było przedstawienie typów informacji o proekologicznej działalności przedsiębiorstwa w ramach systemu rachunkowości oraz wskazanie jej zastosowania w systemach zarządzania kosztami i wynikami. (fragment tekstu)

In relation to ecological consciousness of managers environmental protection aspects may be reflected in the company's cost and results management system. Because of this, it becomes necessary to provide this system the specific information about the company's proecological activities. The author presents the types of information about proecological activities in the accounting system of the company and suggests the methods of using them in the cost and results management system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czaja-Cieszyńska H., Szczypa P., Wykorzystanie informacji księgowych do zarządzania procesowego w ochronie środowiska, [w:] Przedsiębiorstwo usługowe, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
  2. Gomółka Z., Elementy ogólnej teorii systemów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
  3. Szczypa P., Rachunkowość zarządcza w ochronie środowiska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1175, AE, Wrocław 2007.
  4. Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu