BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydełko Łukasz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Wybrane problemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo
Cost Management in a Process-Oriented Company
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 453-457, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie kosztami, Zarządzanie procesowe
Enterprise management, Costs management, Processing management
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa muszą być elastyczne i dynamicznie dostosowywać się do potrzeb rynku i klientów, dlatego w takich organizacjach wprowadza się procesy. Zarządzanie każdym przedsiębiorstwem, w tym również zorientowanym procesowo, wymaga od zarządzających zwracania szczególnej uwagi na obszar kosztowy. Biorąc pod uwagę podjęte decyzje dotyczące zarządzania, menedżerowie powinni zwracać szczególną uwagę nie tylko na działalności operacyjną, ale także na strategiczną. (fragment tekstu)

The company should be flexible in the market and fulfill the expectation of a customer. This has caused the implementation of processes. They are managed by process owners. The management of a process-oriented company is connected with process cost management. Taking into account undertaken management decisions, the managers should pay special attention not only to the operating, but also to the strategic area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czakon W., Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 2. Grajewski P., Koncepcje struktury organizacji procesowej, Toruń 2003.
 3. Gupta P., Six Sigma. Business Scorecard: Ensuring Performance for Profit, McGraw-Hill, New York 2004.
 4. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, PWE, Warszawa 1999.
 5. Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
 6. Nowak E. (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 7. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 2004.
 8. Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005.
 9. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 10. Szydełko Ł., Powiązanie rachunku odpowiedzialności z systemem motywacyjnym w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej.
 11. Zarządzanie i Marketing, z. 14, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu