BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanek Mirosław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Budżetowanie - system zarządzania kosztami i wynikami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Budgeting - Costs and Profits Management System in a Production Factory
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 458-467, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Produkcja, Zarządzanie kosztami, Budżetowanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Production, Costs management, Budgeting, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono budżetowanie jako skuteczne narzędzie zarządzania, umożliwiające precyzyjną kontrolę kosztów. Umiejętne zarządzanie wpływa bezpośrednio na zyski. Autor przedstawił i przeanalizował etapy procesu budżetowania oraz funkcje i zasady, które kontrolują ten proces. Sam proces budżetowania przedstawił na przykładzie zakładu produkcyjnego.

The article is on budgeting as a tool of effective management. Owing to it, precise control of costs is possible. Skilful managing directly influences profits. The author presents and analyzes stages of the process of budgeting. Functions and rules, which control that process, are also discussed. The process of budgeting is presented on the example of a production factory, whose characteristic elements are highlighted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drury C., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  2. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, Warszawa 2007.
  3. Budżetowanie - system Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  4. Kowalak R., Benchmarking w zarządzaniu kosztami, [w:] Strategiczne zarządzanie kosztami, red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  5. Nowak E. (red.), Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, ODiDK, Gdańsk 2002.
  6. Nowak E., Podstawowe koncepcje zarządzania, [w:] Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, B. Nita, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
  7. Wnuk-Pel T., Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola Activity Based Costing/Management, Difin, Warszawa 2006.
  8. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu