BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbiński Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rozwój rachunku kosztów działań
The Development of Activity Based Costing (ABC)
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 468-483, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Rachunek kosztów działań, Studium przypadku, Zasoby przedsiębiorstwa, Modele kosztów
Activity Based Costing (ABC), Case study, Enterprise resources, Cost models
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano trzy modele rachunku kosztów działań, w których stosuje się odmienne podejście do ujęcia i przedstawienia kosztów niewykorzystanych zasobów. W pierwszym modelu koszty niewykorzystanych zasobów są rozliczane na działania. W drugiej koncepcji koszty te szacuje się oddzielnie dla każdego rodzaju zasobu i nie rozlicza się ich dalej na działania. Trzeci model jest związany z nową koncepcją rachunku kosztów działań sterowanego czasem. Zdaniem autora, jedynie drugie i trzecie z zaprezentowanych podejść jest poprawne metodologicznie, jak również jest łatwiejsze do praktycznego wdrożenia w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

In the article, the author depicts three models of activity based costing, in which costs of unused capacity of resources are treated in different ways. The first way of treating these costs was invented by R.S. Kaplan and R. Cooper who proposed calculating the standard cost driver rates. To calculate these rates we use budgeted rather than historical data and practical capacity rather than actual utilization of activities. In this model of ABC, costs of unused capacity of resources are allocated to activity costs. In the second model of ABC, costs of unused capacity are calculated at the level of resources and are not allocated to activity costs. The third model refers to the new concept of ABC called time driven activity based costing (TDABC) which was also invented by R.S. Kaplan. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Anderson S.R., Kaplan R.S., Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC - Time Driven Activity Based Costing), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Horvath P., Mayer R., Prozesskostenrechnung - Der neue Weg zu mehr Kostentransparenz und Praxis, "Sonderheft" 1993 nr 2.
  3. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  4. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2001.
  5. Zieliński T.M., Odkrywanie prawdy o zyskach. Teoria i praktyka systemów ABC/M, Akademia Menedżera, Poznań 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu