BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wroński Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Zmiany w systemach wspomagających zarządzanie - wyniki badań
Changes in Systems of Management - the Results of Study
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 484-491, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Badania ankietowe, Systemy wspomagania zarządzania
Enterprise management, Questionnaire survey, Management support systems
Note
summ.
Abstract
Zmiany zachodzące w przedsiębiorstwach, wymagają od menedżerów podejmowania decyzji w oparciu o istotne informacje na temat działalności gospodarczej. W artykule podsumowano wyniki badań przeprowadzonych w 30 przedsiębiorstwach w 2009 roku. Badania te miały rozpoznać sytuację w zakresie implementacji systemów wspomagania decyzji stosowanych w gospodarce rynkowej, a służących procesowi zarządzania przedsiębiorstwem

Changes occurring in enterprises, in conditions of frequent changes of surroundings and open markets require from managers to make decisions based on substantial information on the business activity. This article presents summary results of research on using and implementing methods which help in managing companies. Research was carried out in 30 enterprises in year 2009. The conclusions concern for example problems of implementation of cost accounting and management accounting methods, factors restrictive in using e.g. controlling, reengineering in management and the main direction of improvement management methods in those enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cobb L, Innés J., Mitchell F., Activity-based costing problems: the British experience, "Discussion Papers in Accountancy & Business Finance", University of Dundee, December 2002.
  2. Dyhdalewicz A., Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wyniki badań, [w:] Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
  3. Gil W., Warunki wdrażania informatycznych systemów rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2000 nr l, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2000.
  4. Grudzewski W.M., Hejduk L, Kierunki rozwoju zarządzania a globalizacja, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001 nr 1.
  5. Januszewski A., Warunki wdrożenia systemu budżetowania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002 nr 1.
  6. Kaplan R.S., Anderson S.R., Rachunek kosztów działań sterowany czasem. TDABC Time - Driven Activity - Based Costing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  7. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa 1998.
  8. Nowak E., Geneza i istota strategicznego zarządzania kosztami, [w:] Strategiczne zarządzanie kosztami, red, E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  9. Wroński P., Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005b.
  10. Wroński P., Wy brane problemy implementacji nowych systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1085, AE, Wrocław 2005a.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu