BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością czynnikiem sukcesu małego przedsiębiorstwa
Social Responsibility Management as a Condition of Small Enterprise Success
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/3, s. 1189-1196, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Sukces przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Corporate Social Responsibility (CSR), Success of the company, Small business, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz specyfiki zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie, a także rozpoznanie relacji między zarządzaniem społeczną odpowiedzialnością a sukcesem małego przedsiębiorstwa. Rozważania mają charakter teoretyczno-empiryczny. (abstrakt oryginalny)

The aim of article is to present essence and specific of social responsibility management in small enterprise and diagnosis relations between social responsibility management and success of small enterprise. Considerations are theoretical and practical. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Teoria i praktyka., PWE, Warszawa.
  2. Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
  3. Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
  4. Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
  5. Sułek M. , Świniarski J. (2001), Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wyd. Bellona, Warszawa.
  6. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
  7. Zbiegień - Maciąg L. (1991), Etyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu