BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowska-Pietrzak Agata (Uniwersytet Gdański)
Title
Ocena i kierunki doskonalenia systemu okresowych ocen pracowników w wybranych bankach
The Assessment and the Ways of Improvement of a Periodic Employee Performance Evaluation Systems in Banks
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/3, s. 941-953, rys., tabl., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Banki, Ocena pracowników, System ocen
Banks, Employee appraisal, Assessment system
Note
streszcz., summ.
Company
Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ), BZ WBK SA, NORDEA Bank Polska SA
, ,
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ocena formalnych procedur oraz rzeczywistego funkcjonowania systemów okresowych ocen pracowników w bankach z udziałem kapitału zagranicznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano nieprawidłowości występujące w badanych systemach oraz wskazano kierunki doskonalenia. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to examine formal assumptions and operation of a periodic employee performance evaluation systems in banks with majority of foreign capital share. On the grounds of the conducted research the author shows the weaknesses in systems and indicates the ways of improvement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borowska-Pietrzak A. (2007a), Wpływ uwarunkowań wewnętrznych organizacji na elementy systemu okresowych ocen pracowników, Zeszyt Naukowy Instytutu Transportu i handlu Morskiego, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk.
  2. Borowska-Pietrzak A. (2007b), Funkcjonowanie i uwarunkowania systemu okresowych ocen pracowników w bankach z udziałem kapitału zagranicznego, Sopot.
  3. Borowska-Pietrzak A. (2008), System okresowych ocen pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, red. A. Glińska-Neweś, Dom Organizatora, Toruń.
  4. Ludwiczyński A. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa.
  5. Sidor-Rządkowska M. (2004), Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  6. Szałkowski A. (2000), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu