BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Efekty dźwigni a związek struktury majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstw
The Effects of Leverage and the Relationship between Structure of Assets and Capitals of Companies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 19-27, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Dźwignia finansowa, Kapitał przedsiębiorstwa, Majątek przedsiębiorstwa, Pasywa, Aktywa
Financial leverage, Business capital, Business assets, Liabilities, Assets
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było zbadanie, czy polskie przedsiębiorstwa dostosowują strukturę pasywów i aktywów w taki sposób, aby utrzymać poziom dźwigni łącznej, do struktury majątkowej pod względem ich wpływu na całkowite ryzyko przedsiębiorstwa. (fragment wstępu)

It is well known opinion that the assets structure and financial structure of the firm can affect the level of its profit risk. The aim of the article was to examine if the firms manage their levels of financial and operating risk by adjusting their financial structures to assets structures. To answer this question, the relation between the degree of operating leverage and the degree of financial leverage was examined. The examination proved that although there is relation between assets and financial structure of the firms, the relation between operating and financial leverage does not exist.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 1996.
  2. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu