BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berent Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Stawka podatkowa w kalkulacji EVA w kontekście ogólnego modelu podatku dochodowego
Tax Rate Used in Calculation of Economic Income in the Context of a General Model of Income Tax
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 28-45, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Podatek dochodowy, Stawki podatkowe, Ekonomiczna wartość dodana
Income tax, Tax rates, Economic Value Added (EVA)
Note
summ.
Abstract
Na potrzeby artykułu stworzono oraz szczegółowo przedstawiono ogólny model podatkowy, opisujący możliwie najszerszą klasę systemów podatku dochodowego, tak by mieścił w sobie system podatku zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych. Celem artykułu było pokazania relacji pomiędzy tzw. efektywną stawką podatkową zysku operacyjnego ETRNOP (Effective Tax Rate On - ETR) a innymi, często z nią mylonymi, stawkami podatkowymi, stawkami nominalnymi, średnimi, efektywnymi, krańcowymi, średnimi krańcowymi. (fragment tekstu)

In the context of a general tax system model, the paper attempts to define a tax rate necessary in the calculation of economic value added. The analyzed tax rate is the measure of fiscal burden of a firm's operating activities. The paper introduces various tax rates categories: from nominal to average, effective and average effective tax rates, and subsequently analyzes the relationship between them with the help of the model which can be successfully applied to both personal and corporate tax systems. The tax rate on operating profit (needed in EVA calculation) is shown to be a weighted average of the effective tax rate (calculated against pre-tax profit) and average marginal tax rate used in measuring the scale of tax shield.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cwynar A., Cwynar W., Badania porównawcze zysku rezydualnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006 nr 8 (679).
  2. Cwynar W., Ustalanie wartości zysku operacyjnego i kapitału zainwestowanego do celów kalkulacji EVA: podejście finansowe i operacyjne, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000 nr 2 i 3.
  3. Damodaran A., Investment Valuation, Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, John Wiley & Sons, New York 2002.
  4. Dynus M., Fiskalizm w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt" 2007 nr 2.
  5. Grabowski M., Tomalak M., Reformy systemów podatkowych w krajach Europy Środkowej i Wspólnoty Niepodległych Państw, Studium Specjalne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2004.
  6. Hawawini G., Viallet C., Finance for Executives, Managing for Value Creation, Thompson, South-Western, ed. III, 2007.
  7. Skrok D., Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 22, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
  8. Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
  9. Walczak M. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2007.
  10. Wojciechowski P., 10 mitów podatkowych (4), "Gazeta Prawna" 2006 nr 222 (1840), z dnia 15 listopada.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu