BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernaś Bogumił (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Metoda ustalania parytetu siły nabywczej walut
Method of Determining Purchasing - Power Parity
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 46-53, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Siła nabywcza, Parytet siły nabywczej, Waluta, Metody badawcze
Purchasing power, Purchasing power parity, Currencies, Research methods
Note
summ.
Abstract
Parytet siły nabywczej jest jednym z głównych kryteriów porównań poziomu życia w różnych krajach. Istnieje kilka metod określania go. Metoda zaproponowane w artykule jest oryginalnym rozwiązaniem problemu. Jej istotą jest porównanie cen towarów i usług na poszczególnych rynkach. Jakość prowadzonej analizy zależy jednak od uwzględnienia identycznych lub bardzo bliskich pod względem jakości i przeznaczenia produktów.

Purchasing-power parity is one of the major measures of standard of living in different countries. There are couple of methods of determining it. The method proposed in this paper is the original solution of the problem. Its essence is to compare the same amount of goods and services available in particular markets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ceny w Euroregionie Nysa 2006, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Czeski Urząd Statystyczny -Przedstawicielstwo Okręgowe w Libercu, Krajowy Urząd Statystyczny Wolnego Państwa Saksonii w Kamenzu, Wrocław 2006.
  2. GDP per capita in PPS, http:epp.eurostat.ec.europa.eu.
  3. GM per capita 2006. Atlas method and PPP. World Development Indicators database, World Bank, 11 April 2008.
  4. Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2007.
  5. United Nations Statistical Division - National Accounts, http://millenniumindicators.un.org.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu