BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bitner Michał (Uniwersytet Warszawski), Cichocki Krzysztof S. (Polska Akademia Nauk)
Title
Efektywność zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) a zdolność do absorpcji środków z budżetu UE
Assessment of Efficiency of Debt Management by Local Government and Ability to Acquire European Union Funds
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 54-65, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Samorząd terytorialny, Zarządzanie długiem, Środki unijne, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Local government, Debt management, EU funds union, Local government units
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie standardów efektywnego zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Standardy te odnoszą się do wieloletniego planowania finansowego oraz organizacji procesu zarządzania długiem, są częścią modelu skonstruowanego przez autorów, zawierającego ogółem 12 standardów. Model stanowi novum w krajowej literaturze przedmiotu. W artykule zaprezentowano wnioski i obserwacje dotyczące przestrzegania standardów przez JST, które oparto na analizie danych uzyskanych z 92 JST. Wybrane jednostki samorządu terytorialnego w okresie 2004-2006 korzystały ze środków pożyczkowych (kredytów i obligacji) na finansowanie zadań oraz równocześnie finansowały te zadania ze środków unijnych. Przestrzeganie standardów ułatwi JST pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań inwestycyjnych. (fragment tekstu)

The objective of the paper is to analyze and assess level of efficiency of debt management by local governments and development of structures and procedures that facilitate this efficiency. We present a model for debt management efficiency - theory and case study analysis based on data from local governments in Poland and their financial reports. In the model we develop nine standards for measuring debt management efficiency, analyze the level of performance and satisfaction of these standards by a representative group of local government. Then, we formulate observations, regarding implementation of the presented standards, and recommendations - to enhance the observed situation in Poland, help acquire European funds, and facilitate improvement of debt and financial management. The model is a novelty in municipal finance and debt literature.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arens M., The Need for Debt Policy in Michigan Public Schools, Mackinac Center Report 1998.
 2. Bitner M., Cichocki K.S., Efektywność zarządzania długiem w samorządach, Raport Programu Ernst &Young, Sprawne Państwo, Warszawa 2008.
 3. Büschgen H., Everling O. (red.), Handbuch Rating, Gabler, 1996.
 4. Cichocki K.S., Kleimo J., Ley J., Budgeting and Accounting Practices for Subsovereign Debt Issuers, [w:] International Comparative Issues in Government Accounting, A.D. Bac (red.), Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
 5. Cichocki K.S., Plan Rozwoju Lokalnego. Wieloletnia perspektywa rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków unijnych, "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 12 (vol. 168), grudzień 2004, Penetrator, Kraków.
 6. Dziawgo D., Credit Rating, Warszawa 1997.
 7. Guidelines for Public Debt Management Prepared by the Staffs of the International Monetary Fund and the World Bank, March 21, 2001.
 8. Guidelines for Public Debt Management: Accompanying Dokument Prepared by the Staffs of the International Monetary Fund and the World Bank, Approved by V. Sundararajan and K.G. Lay, November 21,2002.
 9. Joseph J.C., Debt Issuance and Management. A Guide for Smaller Governments, 1994.
 10. Leonard P.A., Debt management, [w:] Management Policies in Local Government Finance, J.R. Aronson, E. Schwartz (red.), ICMA, Washington 1996.
 11. Kurish J.B., Tigue P., An Elected Official's Guide to Debt Issuance, GFOA, Chicago 1993.
 12. Maintaining an Investor Relations Program, GFOA Recommended Practice (1996 and 2003).
 13. Miranda R., Picur R., Straley D., Elements of compressible local government debt policy, "Government Finance Review" 1997 nr 10.
 14. Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the Operation of the Securities Markets As Required by Section 702(b) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, U.S. Securities and Exchange Commission, 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu