BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Krystyna (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Kapitał wysokiego ryzyka w niwelowaniu luk kapitałowych przedsięwzięć innowacyjnych
Venture Capital as a Cover of Capital Gaps in Innovative Projects
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 66-75, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Projekty innowacyjne, Luka kapitałowa, Finansowanie inwestycji, Procesy innowacyjne, Ryzyko kapitałowe
Innovative Projects, Capital gap, Investment financing, Innovation processes, Capital risk
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania było zbadanie możliwości wykorzystania kapitału wysokiego ryzyka do zmniejszenia luk kapitałowych na początkowych etapach rozwoju przedsięwzięć o dużym stopniu innowacyjności. (fragment wstępu)

The most significant obstacle of innovative projects development, because of a very high level of investment risks, is a lack of sufficient resources to cover their needs. It creates capital gaps on seed and start-up (gap I) and early development (gap II) stages. Venture capital investors - business angels and venture capital funds - aimed at term investments to achieve high rates of return - can successfully liquidate or diminish such gaps. Examples presented in the paper have proved that venture capital can bring effects satisfying both entrepreneurs and investors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aernoudt R., Business angels: the smartest money for starters? Plea for a renewed policy focus on business angels, "International Journal of Business" 2005a no. 3.
 2. Aernoudt R., Executive Forum: Seven Ways to Stimulate Business Angels'Investments, "Venture Capital" 2005b no. 4.
 3. Benjamin G" Margulis J., Angel Capital: How to Raise Early-Stage Private Equity Financing, John Wiley & Sons, 2005.
 4. Daszyńska-Żygadło K., Nowoczesne źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, t. 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 974, AE, Wrocław 2003.
 5. De Noble A., Review essay. Raising finance from business angels, "Venture Capital" 2001 no. 4, s. 360.
 6. Fraczek M., Kim są Business Angels?, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2005 nr 12.
 7. Głodek P., Gołębiowski M., Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2006.
 8. Grzywacz J., Okońska A., Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 9. Mason C.M., Harrison R.T., Improving access to early stage venture capital in regional economies: a new approach to investment readiness, "Local Economy" 2004 vol. 19, no. 2.
 10. Mayer C., Investment and Growth: The Role of Corporate Governance, Economic Growth and Government Policy, HM Treasury, 2001.
 11. Mikołajczyk B., Krawczyk M., Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów venture capital, "Bank i Kredyt" 2006 nr 3.
 12. Węcławski J., Luka kapitałowa w okresie między założeniem przedsiębiorstwa a wejściem funduszy venture capital i możliwości jej finansowania, [w:] Zarządzanie finansami. Cele - organizacja - narzędzia, t. 2, FRRwP, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu