BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Instrumenty pochodne rynku nieruchomości - charakterystyka, zastosowanie, rozwój
Property Derivatives - Profile, Application and Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 76-84, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Instrumenty pochodne, Narzędzia zarządzania, Rynek nieruchomości
Derivatives, Management tools, Real estate market
Note
summ.
Abstract
Instrumenty pochodne rynku nieruchomości stanowią nowe i jednocześnie innowacyjne narządzie inwestowania oraz zarządzania ryzykiem. Relatywnie duża elastyczność tych instrumentów, możliwość ich szerokiego zastosowania w praktyce, a także pewne specyficzne właściwości możliwe do uzyskania dzięki nim, które jednocześnie nie są dostępne w procesie bezpośredniego inwestowania w nieruchomości, sprawiają, że instrumenty te mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez instytucje finansowe, przedsiębiorstwa budowlane, deweloperów czy inwestorów indywidualnych. Należy mieć na uwadze, iż rynek instrumentów pochodnych na nieruchomości nadal znajduje się dopiero w początkowej fazie rozwoju, a obroty na rozważanych produktach stanowią jedynie niewielką część obrotu aktywami bazowymi. Wydaje się, że dla dalszego rozwoju tych instrumentów konieczna będzie szersza edukacja zarówno inwestorów finansowych, jak i podmiotów powiązanych bezpośrednio z rynkiem nieruchomości. Rozwój rynku instrumentów pochodnych na nieruchomości nie będzie również możliwy bez pojawiania się na nim kolejnych instytucji finansowych, które będą pełniły zarówno dealerów, jak i animatorów. (fragment tekstu)

Property derivatives are new and innovative tools for property investing and risk management. They provide very specific profile that is not available during direct investing in real estate sector as well as investing in securities linked with real estate properties. Thanks to the property derivatives, the retail investors can allocate relatively small amounts of capital into the real estate market. Also, such derivatives can be used for investment risk diversification as well as for creating short positions on the real estate market, which generate profits during a bear market. Despite their substantial flexibility and multiple ways of application, property derivatives have relatively low liquidity, they are not traded in the secondary market, and their valuation is difficult. Moreover, they have to be based upon commonly accepted and reliable property index.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. CBRE-GFI Property derivatives, CB Richard Ellis, www.GFIgroup.com, 30.10.2008.
  2. FTSE Indices for Property Derivatives, FTSE The Index Company, www.ftse.com, 05.11.2008.
  3. Jajuga K., Instrumenty pochodne a indeks cen nieruchomości, "Finansowanie Nieruchomości", grudzień 2007a.
  4. Jajuga K., Inwestycje na rynku nieruchomości - niektóre problemy zarządzania ryzykiem, "Finansowanie Nieruchomości", kwiecień 2007b.
  5. Lutra Y., US Property derivatives - high time?, Total Derivatives, www.totalderivatives.com, 07.11.2008.
  6. Łaszek J., Widłak M., Indeksy rynkowych cen mieszkań jako narzędzie badania rynku, "Finansowanie Nieruchomości", wrzesień 2007.
  7. Syz J.M., Property Derivatives. Pricing Hedging and Applications, John Wiley & Sons, Ltd., 2008.
  8. Syz J.M., Property Derivatives. Products and Risk Managment, University of Zurich, June 2007.
  9. www.ipd.com, 05.11.2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu