BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Byrka-Kita Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Lasota Jakub (Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki)
Title
Niewyjaśnione wątki w wycenie przedsiębiorstw - dyskonto z powodu braku płynności rynkowej
Unexplained Threads in Business Valuation - the Illiquidity Discount
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 85-95, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Prognozowanie notowań giełdowych, Stopa dyskontowa, Wartość przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa
Stock exchange prediction, Discount rate, Enterprise value, Enterprise valuation
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z dyskontem z powodu braku płynności rynkowej. Skala płynności, to wartość niezbędna stosowana podczas wyceny firm. Rozważania teoretyczne poparte są empirycznymi przykładami. Ze względu na ograniczony dostęp do zbiorów danych (odpowiednie dane nie zostały jeszcze zebrane w Polsce), artykuł może być uznany jako wprowadzenie do szerszej dyskusji i analizy na poziomie dyskonta/premii odzwierciedlającej cechy płynności rozwijającego się rynku. (fragment tekstu)

The article presents issues connected with illiquidity discounts and premiums. Moreover, an attempt was made to prove that it is inevitable to apply them while valuing Polish companies. The theoretical considerations are supported by empirical evidence. Due to a limited access to the data sets (the appropriate databases have not been gathered in Poland yet), the paper can be regarded as an introduction to a broader discussion and analysis of the entity-level discounts and premiums reflecting characteristics of liquidity in an emerging market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bajaj M., Denis D., Ferris S., Sarin A., Firm value and marketability discounts, "The Journal of Corporation Law", Fall 2001.
  2. Kasper L.J., Business Valuations. Advanced Topics, Quorum Books, London 1997.
  3. Pratt S.P., Business Valuation: Discounts and Premium, John Wiley & Sons INC, New York 2001.
  4. Reich L., State corner, "Insights" vol. 13, Nov. 9, 1999.
  5. Sansing R.C., Economic foundations of valuation discounts, "Journal of the American Taxation Association" nr 21 (1999 Suplement), s. 28-38.
  6. Swad R., Discount and capitalization rates in business valuations, "CPA Journal" October 1994.
  7. Zarzecki D., O dyskoncie z tytułu wyceny udziałów mniejszościowych..., Materiały konferencyjne: Zarządzanie finansami: finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Szczecin 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu