BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Efektywność wybranych modeli dyskryminacyjnych w przewidywaniu trudności finansowych polskich spółek giełdowych
The Effectiveness of Discriminant Analysis Models in Predicting Bankruptcy of Polish Public Companies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 118-128, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Analiza dyskryminacyjna, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe, Spółki publiczne
Discriminant analysis, Enterprises bankruptcy forecasting, Stock market companies, Public companies
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania była prezentacja wybranych modeli dyskryminacyjnych, stworzonych dla polskiej rzeczywistości gospodarczej, a następnie weryfikacja ich skuteczności w sygnalizowaniu zagrożenia upadłością w odniesieniu do spółek notowanych na polskiej giełdzie. (fragment tekstu)

The number of public companies that face bankruptcy is significant every year. For investors it means that risk of losing invested money is still higher. As this risk is more and more important, one should strive to use discriminant analysis techniques to predict financial difficulties. As there are many models prepared for Polish companies, the article is based on twenty selected models. They were verified in order to determine their effectiveness in identifying bankruptcy risk for firms. The aim of the empirical studies was to select the best models in assessing the performance of business enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Appenzeller D., Szarzec K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, "Rynek Terminowy" 2004 nr 1.
 2. Gajdka J., Stos D., Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001, [w]: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 3. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do badania podatności przedsiębiorstwa na bankructwo, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Konferencja Naukowa Łódź-Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996a.
 4. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w]: R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, AE, Kraków 1996b.
 5. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyt 153, AE, Poznań 1998.
 6. Hamrol M., Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - model "poznański" analizy dyskryminacyjnej, "Plus" nr 28, kwiecień 2004.
 7. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość" 2001 nr 5.
 8. Janek J., Żuchowski M., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 9. Pieńkowska M., Przewidywanie kryzysu, "Nowe Życie Gospodarcze" nr 13/374, 3 lipca 2004.
 10. Pogodzińska M., Sojak S., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, [w:] AUNC, Ekonomia XXV, Zeszyt 299, Toruń 1995.
 11. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 12. Wierzba D., Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne, Zeszyty naukowe nr 9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu