BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kociszewski Karol (Poznań University of Economics, Poland)
Title
The Role of the European Union in International Development Support System
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 237-246, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Keyword
Pomoc finansowa UE, Pomoc zagraniczna, Ubóstwo, Milenijne Cele Rozwoju, Programy pomocy społecznej
EU financial aid, Foreign aid, Poverty, Millennium Development Goals (MDGs), Social assistance programs
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono rolę Unii Europejskiej w zwalczaniu ubóstwa i włączaniu się w międzynarodowy system pomocy dla krajów rozwijających się. Autor przedstawił główne problemy związane ze skutecznym wdrażaniem systemu pomocy oraz omówił instytucje zajmujące się obecnie walką z ubóstwem oraz kraje uczestniczące w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Autor ocenia, że międzynarodowa pomoc finansowa i gospodarcza, a także system udzielania pomocy i jego strategia wciąż powinny być ulepszane.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bagiński P., Czaplicka K., Szczyciński J., Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, PWE, Warszawa 2009.
  2. Bukowski S., Zięba Ł., "Konsensus Waszyngtoński a stabilizacja makroekonomiczna i wzrost gospodarczy", [in:] M. Noga, M.K. Stawicka (cds.), Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji, CeDeWu.pl Warszawa 2009.
  3. Obstfeld M., International Finance and Growth in Developing Countries: What Have We Learned'?, National Bureau of Economic Research Working Paper 14691, Cambridge 2009.
  4. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Sachs J., Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety, PWN, Warszawa 2009.
  6. Stiglitz J., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  7. Szczyciński J., "Uczestnicy międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju", [in:] P. Bagiński, K. Czaplicka, J. Szczyciński, Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, PWE, Warszawa 2009.
  8. The Millennium Development Goals Report 2008, OUN, New York 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu