BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarny Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
System wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Early Warning System for the Food-Industry
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 129-140, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Wdrożenie systemów, Wyniki badań, System wczesnego ostrzegania, Przemysł spożywczy
Implementation of systems, Research results, Early warning system, Food industry
Note
summ.
Abstract
Systemy wczesnego ostrzegania (SWO) są systemami informacyjnymi - obejmują gromadzenie i weryfikację informacji pochodzących głównie ze sprawozdawczości finansowej. Ich zadaniem jest ocena bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, ocena przyszłych szans w rozwoju przedsiębiorstw oraz sygnalizowanie przewidywanych problemów finansowych. Zaproponowany w artykule SWO może być stosowany w każdym przedsiębiorstwie sektora spożywczego. Cechuje go duża skuteczność, potwierdzona wysokim stopniem poprawności oraz łatwość obliczeń, niewielka pracochłonność oraz dostępność danych finansowych. (fragment tekstu)

An early warning system consists of two models, multiple discriminant analysis and current ratio. This system enables to differentiate between solvent and insolvent enterprises. The early warning system is characterized by high effectiveness which was confirmed by high correctness ratio (89.91%) between 2001 and 2005. Therefore, it might be assumed that this system is a highly reliable system in indicating signals of financial threads in the future.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman E.I., Corporate Credit Scoring Models, www.stern.nyu.edu/~ealtman/zscorepresentation.pdf.
 2. Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A., Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, "Rachunkowość" 2005 nr 3.
 3. Dudycz T., Skoczylas W., Wskaźniki sektorowe w roku 2004, SKwP, "Rachunkowość" 2006 nr 5.
 4. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE, Kraków 1996.
 5. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe, seria II, Prace habilitacyjne, z. 153, AE, Poznań 1998.
 6. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, "Przegląd Organizacji" 2004 nr 6.
 7. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość" 2001 a nr 5.
 8. Hołda A., Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej, "Rachunkowość" 200lb nr 10.
 9. Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa, "Życie Gospodarcze" 1994 nr 38.
 10. Prusak B., Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 1998-2002, [w:] Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, AE, Zesz. Nauk. 49, 2004.
 11. Rogowski W.K., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" 1999 nr 6.
 12. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 13. Wędzki D., Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania, [w:] Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US, Szczecin 2004, t. 1.
 14. Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2002.
 15. www.parkiet.com/narzedzia/pigula.jsp?id_instrumentu.
 16. www.parkiet.com/rap/raport.jsp7idrap.
 17. www.stat.gov.pl/dane_spol- gosp/finanse_pod_gosp/bilans_podm_gosp/publikacje/index.htm.
 18. www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/finanse_pod_gosp/wyniki_fin_pod_gosp/2005/index.htm.
 19. www.stat.gov.pl/klasyfikacje/opisy_klasyfikacji/pkd.htm.
 20. www.stat.gov.pl/klasyfikacje/PKD/zasady_metodyczne.doc.
 21. www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/b-s/2006/02/index.htm.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu