BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duda Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw polskich z sektora MŚP
Investment Decisions of Polish Enterprises from SME Sector
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 153-163, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji, Decyzje inwestycyjne, Wyniki badań
Small business, Investment financing, Investment decisions, Research results
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była analiza struktury inwestycji oraz źródeł ich finansowania w polskim sektorze MŚP w latach 1999-2006 na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych oraz badań własnych autorki przeprowadzonych w małopolskich MŚP. (fragment tekstu)

Small and medium enterprises constitute 99.9% of the total enterprises registered in Poland. How-ever, the expenditures on investments in those enterprises do not match the share of that sector in the overall number of economic entities. Despite of economic development in latest period, incomes in SME sector have decreased significantly, what has been reflected in the investment decisions of entre-preneurs from this sector. More than half of them did not undertake or did not continue any investment activities. In the group of enterprises realizing investments, throughout the years 2003-2006, significant changes in the structure of investments realized can be observed. As it was given by the entrepreneurs, changes in the investment decisions have been mainly caused by their concern for keeping their positions in the common EU market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Duda J., Źródła finansowania rozwoju sektora MŚP w Polsce i w Niemczech - na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, II Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Świętokrzyska, 2001.
  2. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 roku, GUS, Warszawa 2007.
  3. Przedsiębiorczość w Polsce 2007, MG 2007, s. 31.
  4. Raport z badań "Konkurencyjność polskich MŚP w przededniu przystąpienia do UE", PARP, Warszawa, 2004.
  5. Raport z badań "Monitoring kondycji sektora MŚP 2006", PKPP Lewiatan, 2006.
  6. Raport z badań "Konkurencyjność sektora MŚP", PKPP Lewiatan, 2005.
  7. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Raport z badań "Monitoring kondycji sektora MŚP", PKPP Lewiatan, 2007.
  8. www.parp.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu