BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duraj Agnieszka Natasza (Uniwersytet Łódzki), Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza zjawiska upadłości banków i instytucji finansowych w kontekście światowego kryzysu i wydarzeń na rynkach kapitałowych
Banks and Financial Institutions Bankruptcy Analysis in the Context of Global Financial Crisis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 164-172, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Kryzys zadłużeniowy, Upadłość banku, Rynek kapitałowy
Indebtedness crisis, Bank bankruptcy, Capital market
Note
summ.
Abstract
Zasadniczym celem artykułu była analiza zjawiska upadłości oraz fali bankructw banków i instytucji finansowych w kontekście wydarzeń na rynku kapitałowym od lipca 2007 roku do listopada 2008 roku. (fragment tekstu)

The main goal of the article is to present bank and financial institutions bankruptcy between July 2007 and November 2008. The authors discuss the bankruptcy problem in a new context, taking into consideration the factor of financial system stability.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brealey R.A., Myers S.C., Prnciples of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York 1991.
 2. Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami . Planowaniei kontrola, C.H.Beck Warszawa 2006.
 3. DeAngelo H.,DeAngelo L., Gilson S.C., The collapse of first executive corporation junk bonds, adverse publicity, and the "run on the bank" phenomenon, "Journal of Financial Economics", December 1994, vol. 36.
 4. Deptuła T., Cała władza w ręce Paulsona. Buffet mówi: to może się udać, Gospodarka, gazeta.pl, 5.10.2008.
 5. Hałabuz N., Co z tymi gwarancjami depozytów? Polska się nie spieszy, Gospodarka, gazeta.pl, 9.10.2008.
 6. Heaton J.B., Legal solvency tests and financial economics, "Journal of Risk Finance", Fall 2002.
 7. Longstaff F.A., How much can marketability affect security values?, "Journal of Finance", December 1995, vol. 50.
 8. Needles B.E. Jr., Financial Accounting, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston 1992.
 9. Niklewicz K., Kalendarium zapaści, www.gazeta.pl, 9.10.2008.
 10. Portal internetowy X-Trade Brokers.pl.
 11. Reuters, za "Rzeczpospolita" z dnia 3.11.2008 r.
 12. Shleifer A., Vishny R.W., Liquidation values and debt capacity: a market equilibrium approach, "Journal of Finance", September 1992, vol. 47.
 13. Śnieżek E., Koncepcje ramowe w zakresie monitorowania i prezentowania przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym, [w:] M. Rzepnikowska, E. Śnieżek, Przepływy środków pieniężnych. Poradnik w zakresie metodologii i techniki sporządzania sprawozdań, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995a.
 14. Śnieżek E., Przewodnik po rachunkowości. Przepływy pieniężne i finansowe w rachunkowości, część I, Nowa Europa, Warszawa, 30 maja 1995b.
 15. Weston J.F., Copeland T.E., Managerial Finance, The Dryden Press, New York 1992.
 16. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 17. waluty.com.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu