BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ponikowski Henryk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Szkoły wyższe jako małe obszary rozwoju regionalnego i lokalnego
Schools of Higher Education as Small Areas of Regional and Local Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 167-179, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Rozwój regionalny, Rozwój lokalny, Czynniki egzogeniczne
Higher education, Regional development, Local development, Exogenous factors
Note
summ.
Abstract
Na przykładzie szkół wyższych omówiono rozwój regionalny i lokalny miejsc zwanych małymi obszarami rozwoju. Charakterystyki tych obszarów dokonano w ujęciu progowym, funkcjonalnym oraz strukturalno-przestrzennym. Wymieniono funkcje szkoły wyższej w rozwoju regionalnym i lokalnym oraz przedstawiono zestawienie projektów indywidualnych zgłoszonych przez te szkoły w ramach Programów Operacyjnych.

Despite of different problems that schools of higher education have in their day-to-day activities, their role in local and regional development is of crucial importance. These schools as small areas (development centres) have their endogenous functions connected with the city of their origin and the exogenous functions, which relate to benefits for the whole region. Schools of higher education are important employers and investors; at the same time students as consumers generate significant demand on the market. The potential of social capital of academic community and graduates is also extremely important. Scientific researches and academic education make the background of knowledge based economy in the region. In great measure metropolitan functions and reputation of the city are developed by universities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gaczek W.M., Poznań jako ośrodek akademicki, [w:] Poznański ośrodek akademicki. Próba określenia wpływu studentów na rozwój miasta, red. W.M. Gaczek, M. Kaczmarek, D. Marcinowicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 2. Gorzelak G., Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej, [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 3. Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 4. Klasik A.. Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji miejskich, [w:] Kreatywna aglomeracja -potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne, red. A. Klasik, AE, Katowice 2008.
 5. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Rozwój i zróżnicowanie regionalne szkolnictwa wyższego w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2008 nr 4, s. 1-19.
 6. Lista projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, http://www.mrr.gov.pl/NR/rdonlyres/AA7BlD04-5F72-435C-8FF4-78AB47D7875C/38781/ListaprojektowindywidualnychPORPWfinal.pdf.
 7. Markowski T., Funkcje metropolitalne pięciu stolic województw wschodnich, [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 8. Miszczuk A., Ponikowski H., Nauka jako czynnik kreatywności aglomeracji. Przykład Lublina, [w:] Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne, red. A. Klasik, AE, Katowice 2008.
 9. Pawłowski K., Internacjonalizacja a globalizacja we współczesnym szkolnictwie wyższym, "Organizacja i Kierowanie" 2005 nr 4(122), s. 19-37.
 10. Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty, red. S. Korenik, J. Słodczyk, AE, Wrocław 2005.
 11. Ponikowski H., Analiza progowa rozwoju lokalnych ośrodków akademickich w województwie lubelskim, [w:] Rola wyższych uczelni w przestrzeni miast, red. T. Markowski, Studia KPZK PAN, t. CXXI, Warszawa 2008 (w druku).
 12. Ponikowski H., Małe obszary w koncepcji rozwoju regionalnego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, AE, Wrocław 2007.
 13. Powiaty w Polsce, GUS, Warszawa 2007.
 14. Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa, 10 lipca 2008 r. http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Kapital_Intelektualny_Polski.pdf.
 15. Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu