BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Sytuacja materialna w gospodarstwach domowych z osobą bezrobotną (w świetle wyników badań własnych)
Financial Situation and its Determinants of Households Affected by Unemployment
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 15, s. 434-448, tab.
Keyword
Materialne warunki życia ludności, Bezrobocie, Zasiłki dla bezrobotnych, Badania ankietowe
Population's materials living conditions, Unemployment, Unemployment benefits, Questionnaire survey
Abstract
W artykule przeanalizowano sytuację materialną gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi. W świetle uzyskanego materiału źródłowego skoncentrowano się na dogłębnej analizie sytuacji finansowej, działań podejmowanych w celu poprawy warunków materialnych oraz subiektywnej oceny warunków materialnych ankietowanych gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

The article examines the material situation of households with unemployed members. In view of the collected source materials, the financial situation, efforts made to improve the material conditions and surveyed households' subjective assessment of their material status were the main areas subjected to an in-depth analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu