BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chądzyński Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Determinanty podnoszenia poziomu konkurencyjności MSP w Skierniewicach
Factors Determining the Level of SMEs Competitiveness in Skierniewice
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 315-325, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Enterprise competitiveness, Small business, Enterprise development, Research results
Note
summ.
Country
Skierniewice
Abstract
Pierwsza część niniejszego artykułu ma charakter teoretyczny i zostanie poświęcona bardzo krótkiemu przedstawieniu istoty zjawiska konkurencyjności przedsiębiorstwa i uwarunkowań na nią wpływających, natomiast w drugiej części zostaną przedstawione wyniki badań dotyczących postrzegania przez przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy w Skierniewicach czynników kształtowania konkurencyjności. (fragment tekstu)

The competitiveness of a company is its ability to compete in the market. The paper presents results of the research in which respondents (entrepreneurs whose enterprises are located in Skierniewice) indicated the most important - in their opinion - influence factors on the competitiveness of economic entities managed by them. It seems that taking into account their opinion that sometimes differs from commonly accepted theoretical assumptions is essential from the point of view of creation of SMEs support policy and worth spreading. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 2. Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005.
 3. Chądzyński J., Przygodzki Z., Przedsiębiorstwa regionu łódzkiego, ich cechy i strategie rozwoju,[w:] Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, red. A. Jewtuchowicz, A. Suliborski, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź 2002.
 4. Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, Monografie i Opracowania 505, SGH, Warszawa 2002.
 5. Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002.
 6. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
 7. Friedman T.F., Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2006.
 8. Gerber M.E., Mit przedsiębiorczości. Dlaczego większość małych firm upada i jak temu zaradzić, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2007.
 9. Gorynia M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji, [w:] Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, red. E. Najlepszy, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, z. 266, Poznań 1998.
 10. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1999.
 11. Kołodko G.W., Wędrujący świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2008.
 12. Meyer-Stamer J., Konkurencyjność systemowa, "Gospodarka Narodowa" nr 3, Warszawa 1996.
 13. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 14. Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo HEL1ON, Gliwice 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu