BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piątkowski Paweł (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Rozwiązania instytucjonalne długu lokalnego w Polsce : konsekwencje dla rozwoju instytucji
Institutional Solutions of Public Debt of Local Authorities : Consequences for Development of the Institution
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 263-271, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Deficyt budżetowy, Dług publiczny, Zarządzanie długiem, Teoria ekonomii, Samorząd terytorialny
Budget deficit, Public debt, Debt management, Economic theory, Local government
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza wpływu rozwiązań instytucjonalnych na funkcjonowanie długu lokalnego w Polsce. Zostanie ona rozpoczęta od analizy pojęcia długu publicznego oraz jego ujęcia w teorii ekonomii. Następnie przedstawiono zostaną polskie regulacje prawne dotyczące długu lokalnego wraz z ich porównaniem z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach europejskich. Ostatecznie zaś przedstawione zostaną konsekwencje zastosowanych rozwiązań oraz wnioski dla rozwoju tej instytucji. (fragment tekstu)

The aim of the article is an analysis of the way how the institutional solutions of public debt of local authorities influence the institution. Firstly, the definition of public debt and its role in economy (according to theory of economics) are presented. Secondly, regulations of public debt of local authorities in the Polish law system are analyzed and compared with European standards. In the last part of the article, the consequnces of the institutional solutions for the institution of public debt and for its development are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bitner M., Cichocki K.S., Efektywność zarządzania długiem w samorządach, raport Ernst &Young, Warszawa 2008.
 2. Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji. Systemy fiskalne a decyzje indywidualne, Warszawa 1997.
 3. Ciak J., Polityka budżetowa, Toruń 2002.
 4. Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz 1996.
 5. Kosikowski C., Finanse publiczne. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2006.
 6. Krasowska-Walczak G., Finanse publiczne, Poznań 1997.
 7. Mały Rocznik Statystyczny 2007, GUS, Warszawa 2008.
 8. Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2003.
 9. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria ¿praktyka, Warszawa 2005.
 10. Swianiewicz P., Finanse lokalne - teoria i praktyka, Warszawa 2004.
 11. Teoria wyboru publicznego. Wstęp do polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Warszawa 2005.
 12. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, póz. 2104 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu