BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Falencikowski Tadeusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański)
Title
Finansowa swoboda decyzyjna w kształtowaniu kosztu kapitału w przedsiębiorstwie rodzinnym
Financial Decision Freedom in the Shaping of Capital Cost in a Family Enterprise
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 202-212, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Podejmowanie decyzji finansowych, Koszt kapitału, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie
Family-owned business, Decision making of finance, Capital cost, Foreign capital in enterprises
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania było wskazanie roli, jaką odgrywać może finansowa swoboda decyzyjna w kształtowaniu kosztu kapitałów własnych przedsiębiorstw rodzinnych. Przeprowadzone rozważania mogą przyczynić się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego przedsiębiorstwa rodzinne niechętnie korzystają z kapitałów obcych, np. kredytów czy pożyczek. (fragment tekstu)

The authors have made an attempt at explaining one of the reasons for family enterprises usage of outside financing, even though financial sciences have a dominating perception that such side capital is cheaper than the family's own capital.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
  2. Falencikowski T., Nogalski B., Tarcze podatkowe miarą efektywności zarządzania podatkami, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1060, AE, Wrocław 2005.
  3. Falencikowski T., Kształtowanie swobody decyzyjnej w grupach kapitałowych, TNOiK, Toruń 2008.
  4. Lievegoed B.C. J., Organisation im Wandel. Die praktische Führung sozialer Systeme in der Zukunft, Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart 1974.
  5. Neubauer H., Unternehmensnachfolge In Familienunternehmem, [w:] H.J. Pleitner (Hrsg.), Die veränderte Welt - die Auswirkung auf die Klein - und Mittelunternehmen, Beitrage zu den "rencontres dr St. Gall", St. Gallen 1992.
  6. Safin K., Przedsiębiorstwo rodzinne - istota i zachowania strategiczne, AE, Wrocław 2007.
  7. Słoński T., Koszt kapitału, [w:] Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2004.
  8. Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu