BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fałat-Kilijańska Ilona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Państwo jako inwestor na rynku private equity
The Government as a Private Equity Investor
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 213-220, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Rynek private equity, Rola państwa w gospodarce, Wspieranie przedsiębiorczości
Private equity market, States' role in economy, Entrepreneurship support
Note
summ.
Abstract
Istotny wpływ na podaż kapitału dla funduszy private equity ma polityka państwa. Na rozwiniętych rynkach private equity państwo występuje jako aktywny lub pasywny inwestor private equity. W pierwszym przypadku uruchamiane są różnego rodzaju rządowe programy dofinansowywania określonych dziedzin gospodarki (np. przedsiębiorstw innowacyjnych, centrów wynalazczych i badawczych) lub tworzone są instytucje wspierające rozwój innowacyjności (zakładanie parków technologicznych czy prowadzenie doradztwa innowacyjnego). W drugim przypadku państwo, jako pasywny inwestor może tworzyć wiele zachęt prawnych, kierujących kapitał prywatnych funduszy private equity do określonych sektorów gospodarki lub we wczesne fazy życia firm, czy do małych i średnich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Governments can affect the supply of private equity in several ways. They can stimulate private investment through a range of policies and framework conditions, including through the rules on which types of investors may carry out private equity investments, the development of an active second-tier market and fiscal policies. Governments can also take a more active role and invest directly in private equity funds. In the article, readers can find many interesting examples how governments can affect the supply of private equity funds and stimulate private equity investment directions (to new high-tech firms, particularly at the seed stage). The author also presents how the law regulations (for example tax relief and special government or local schemes) can affect the private equity market growth, activate domestic capital (especially from pension funds) and direct to small- and medium-sized firms.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abbot S., Hay M., Investing for the Future. New Firm Funding in Germany, Japan, the UK and the USA, Pitman Publishing Ltd, London 1995.
  2. Analiza rynku venture capital w Polsce, raport opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
  3. Bank of England, Finance for Small Firms -An Eighth Report, March 2001.
  4. Harison R.T., Mason C.M., The Role of Business Expansion Scheme in the United Kingdom, „Omega” 1989 vol. 17, no. 2.
  5. Materiały informacyjne Scottish Development Finance, www.scottishdevelopmentfinance.co.uk.
  6. Materiały informacyjne Scottish Enterprise, www.scottish-enterprise.com.
  7. Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych (DzU 2004 nr 146, poz. 1546).
  8. Yearbook 2001, European Private Equity and Venture Capital Association, Brussels 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu