BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Folga Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Odpisy aktualizujące należności handlowe jako źródło informacji na temat ryzyka kredytowego odbiorców
Trade Receivables Provisions as a Credit Risk Information Source
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 232-238, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Kredyt kupiecki, Należności, Ryzyko kredytowe, Obsługa płatności
Trade credit, Receivables, Credit risk, Payment services
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił odpisy aktualizujące należności w perspektywie rachunkowej i finansowej. Następnie omówił zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności według ustawy o rachunkowości i według wewnętrznych zasad przedsiębiorstwa. Na zakończenie przedstawił wykorzystanie odpisów aktualizujących należności w ocenie ryzyka kredytu kupieckiego.

Trade receivables, through their quality, have an impact on financial results, company value a capital cost. Receivables provisions are helpful in cash flow management. Receivables provisions show actual credit risk exposition and probability of sales income looses. Receivables provisions results are good for credit risk monitoring, too. Companies cannot avoid credit risk but good risk managements an opportunity for achieving above-average profits.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2001.
 2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 3. Filipiak B., Dylewski M., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wybrane problemy teorii i praktyki, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2003.
 4. Folga J., Sztuka sprzedaży na kredyt, "Magazyn Finansistów CFO" 2006 nr 4.
 5. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
 6. Holliwell J., Ryzyko: czy liny wystarczy, aby powiesić firmę?, [w:] Tajniki finansów, K.E. LIBER, Warszawa 2000.
 7. Jachna T., Sierpińska M., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Kizukiewicz T. (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, Ekspert, Wrocław 2001.
 9. Klonowska S., Należności. Wycena, ewidencja księgowa, ujęcie podatkowe, ODDK, Gdańsk 2005.
 10. Rzepnikowska M., Rozrachunki i rozliczenia międzyokresowe w znowelizowanej ustawie o rachunkowości "Rachunkowość - zeszyt specjalny" 2001 nr 12.
 11. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 12. Ustawa o rachunkowości - tekst ujednolicony (DzU 2002 nr 76, poz. 694).
 13. Warren C.S., Fes P.E., Reeve J.M., Accounting, Thomson South-Western, OK 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu