BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domański Jarosław (Politechnika Warszawska)
Title
Zarządzanie strategiczne w organizacjach non-profit
Strategic Management in Non-Profit Organizations
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2009, nr 10, s. 3-10, bibliogr. 12 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Organizacje non-profit, Zarządzanie organizacją non-profit, Trzeci sektor gospodarki
Strategic management, Non-profit organisations, Management of non-profit organization, Third sector of the economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule wskazano na potrzebę stosowania zarządzania strategicznego w organizacjach niedziałających dla zysku. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of strategic management in non-profit organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bogacz-Wojtanowska E., Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 2. Bryson Ü.M., A Strategic Planning Process for Public and Non-profit Organizations, "Long Range Planning" 1988, 21(1).
 3. Bryson Ü.M., Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. San Francisco: Jossey-Bass 1995.
 4. Courtney R., Strategic Management for Voluntary Nonprofit Organizations, Routledge, London 2002.
 5. Goold M., Institutional advantage: „Away into strategic management in not-for-profit organisations", Long Range Planning 30 (2), 1997.
 6. Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji niedochodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 7. Kemp R.L., Kemp J.D., A New Planning Model for the Public and Nonprofit Sector, „Management Research News" 1992, 15 (2).
 8. Mulhare E.M., Mindful Of The Future: Strategic Planning Ideology And The Culture Of Nonprofit Management, „Human Organization" 1999, 58 (3).
 9. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 10. Peters T., Waterman R.H. Jr., In Search of Excellence, Harper&Row, New York 1982.
 11. Tyrakowski M., Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. „Znacznie" - ZNZE WSIiZ 2/2007 (4), s. 124-151.
 12. Witek-Crabb A., Specyfika zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, (red.) A. Nalepka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2006, s. 129-138.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu