BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boćko Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Międzynarodowe alianse strategiczne w czasie kryzysu
Strategic Alliance in the Time of Crisis
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2009, nr 10, s. 11-18, bibliogr. 5 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Alianse strategiczne, Zarządzanie aliansami strategicznymi, Zarządzanie w kryzysie, Rywalizacja rynkowa, Lobbing
Strategic alliances, Management of strategic alliances, Crisis management, Market competition, Lobbying
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule wskazano na problem zawierania skutecznych aliansów strategicznych w czasie kryzysu. Autor prezentuje działalność państwowych funduszy majątkowych i firm lobbystycznych, która może być wzorcem dla prywatnych przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu finansowania na wybrane projekty lub wchodzenia na nowe rynki zbytu. (abstrakt oryginalny)

The strategic alliance literature demonstrates that alliances create value for the partners, countries, but in global crisis all strategies change. Due to the new market circumstances alliance’s partners should find new possibilities to develop their activities via co-operation with Sovereign Wealth Founds and global lobbing groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bremmer I., State Capitalism Comes of Age, „Foreign Affairs", May/June 2009.
  2. Newhouse J., Diplomacy, Inc., „Foreign Affairs", May/June 2009.
  3. Report to the European Commission by an Independent Expert Group, Raising EU R&D Intensity Improving the Effectiveness of Public Support Mechanisms for Private Sector Research and Development: Risk Capital Measures, Luksemburg 2003.
  4. Report of the Attorney General to the Congress of the United States on the Administration of the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended, for the six months en ding, Czerwiec 2008.
  5. Tamowicz R, Licencja jako droga poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Analiza stanu istniejącego oraz istniejące bariery (analiza wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki), Gdańsk 2006.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu