BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszczak Katarzyna (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Modern Determinants of Regional Development : On the Example of Poland and Turkey
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 324-333, tab., wykr., bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Keyword
Rozwój regionalny, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Dynamika rozwoju regionalnego, Planowanie regionalne, Polityka regionalna UE
Regional development, Instruments supporting regional development, Regional development dynamics, Regional planning, EU regional policy
Country
Turcja, Polska
Turkey, Poland
Abstract
W artykule omówiono współczesne determinanty rozwoju regionalnego na przykładzie Polski i Turcji. Zaprezentowano ogólna charakterystykę, trendy i czynniki współczesnego rozwoju regionalnego oraz wyzwania zrównoważonego rozwoju regionalnego w tych krajach. Członkostwo w Unii Europejskiej daje Polsce ogromną szansę na wyrównanie poziomu rozwoju regionalnego w stosunku do państw bardziej rozwiniętych, polityka regionalna Turcji jest mniej rozwinięta i wciąż nie w pełni wpasowuje się w standardy unijne, brakuje również planu zrównoważonego rozwój wszystkich regionów tego kraju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Arvanitidis P., Petrakos G., "Understanding economic change in the cities", European Spatial Research and Policy 2006, No. 13.
 2. Dinçer В., Ozaslan M., Kavasoglu T., Research on Socio-Economie Development Ranking of Provinces and Regions, T.R. Prime Ministry State Planning Organisation, General Directorate of Regional Development and Structural Adjustment, Ankara 2003.
 3. Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Scholar, Warszawa 2005.
 4. Gorzelak G., "Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego", Studia Regionalne i Lokalne 2000, nr 3, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa 2000.
 5. Huriot J-M., Bourdeau-Lepage L., Megacities Vs Global Cities: Development and Institutions, European Regional Science Association 2006.
 6. Kubicek P., Turkish Accession to the EU in Comparison Perspective, Working Paper, No. 1/04, May, University of Oxford, South East European Studies Programme 2004.
 7. Kukliński A., The Future of European Regions. The Problems of a Brainstorming Discussion. An Introductory Paper, Warsaw Conference 2007,Warsaw 2007.
 8. Liszewski S., Maik W., Wielka encyklopedia geografii świata, T. ХІХ, Osadnictwo, Kurpisz, Poznań 2000.
 9. Matusiak K., "System transferu technologii w rozwiniętej gospodarce rynkowej", [in] M. Fic (ed.), Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw, Conference materials, Zielona Góra 1994.
 10. Naibant A., Unitary Stale: From Regionalizalion to Globalization, Yapi Kredi Publishing, Istanbul 1997.
 11. National Development Plan for the Years 2007-2013, Ministry of Economy and Labour, September 2005, www.ukie.gov.pl.
 12. Nowakowska A., "Enhancing the competitiveness of Polish regions A change of external conditions of regional policy", [in:] S. Korenik (ed.), The Development of Polish Social and Economic Space at the Beginning of the21st Century (Chosen Aspects), Studia Regionalia Vol. 17, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2006.
 13. Olechnicka A., "Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej", Studia Regionalne i Lokalne 2000, nr 3 (4), Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw.
 14. Padoa-Shioppa T., "Europe and economic growth", European Economy News 2007, No. 6.
 15. Szczepański M., "System światowy: miçdzy globalizmem a lokalizmem", Przegląd Socjologiczny 1992, t. XLI.
 16. Territorial review of Poland, OECD Publishing, Paris 2008.
 17. Towards the Enlarged Union, Strategy Paper and Report of the European Commission on the progress towards accession by each of the candidate countries, Commission of the European Communities, Brussels 9.10.2002.
 18. Vanhove N., Regional Policy: A European Approach, Ashgate, Aldershot 1999.
 19. Woźniak D., "The effectiveness of voivodship contracts in Poland in 200І-2006 in the light of paradise method evaluation", [in:] T. Markowski, M. Turała (eds.). New Members - New Challenges for the European Regional Development Pulley, Studia Regionalia Vol. 18, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2006.
 20. Yildirim J., Regional policy and economic convergence in Turkey (a spatial data analysis), [in:] T. Markowski, M. Turała (ed.), New Members New Challenges for the European Regional Development Policy, Ed., Studia Regionalia volume 18, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2006.
 21. http://bip.inrr.gov.pl.
 22. http//nb.vse.cz/icre/books/sb-002/szlachta.pdf.
 23. http://www.ersa.org/ersaconfs.
 24. http://www.instytut.info/IIIkonf.
 25. http://www.prb.org/Articles/2007.
 26. http://www.zompist.com/jacobs.html.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu