BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kożuch Antoni
Title
Prawno-organizacyjne aspekty zarządzania finansami lokalnymi
Legal Land Organisational Issues of Managing Local Finances
Source
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 3, s. 69-82, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Zarządzanie finansami, Budżet gminy, Dochody budżetowe
Local government, Local government finance, Financial management, District budget, Budget revenue
Note
streszcz.; summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania zmian w zakresie zarządzania finansami lokalnymi. Zmiany te dotyczą nowych regulacji prawnych zwiększających stopień decentralizacji dysponowania środkami publicznymi oraz umocnienia samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is an attempt to characterize the essence of changes in a quantity and a structure of local budget incomes as a results of the new legal status. According to the fundamentals of the local finance system communes incomes determine the level of autonomy and effectiveness of managing local socio-economic development. Particularly they predetermine a range and standards of public services offered by these governments. Amongst budget incomes the most important role belongs to the own communes incomes. They mainly consist of permanent incomes from the own economic base. A high share of the own incomes gives positive effects, i.e. rationalization of long-term budget planning, strengthening local authorities autonomy, stabilization of economic standing LGU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chojna-Duch E., (2002), Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Lexis-Nexis, Warszawa.
 2. Filipiak B., (2004), Kierunki zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego a problemy utrzymania płynności finansowej, "Finanse Komunalne" nr 3.
 3. Jastrzębska M., (1998), Podstawy zarządzania finansami gminy, "Samorząd Terytorialny" nr 3.
 4. Kornberger-Sokołowska E., (2004), Uwagi na temat nowych regulacji prawnych dotyczących dochodów i przychodów jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" nr 9.
 5. Miemiec W., (2004), Dochody gmin według nowej regulacji prawnej - wybrane zagadnienia finansowoprawne, "Finanse Komunalne" nr 5.
 6. Owsiak S., (2002), Budżet władz lokalnych - narzędzie zarządzania, PWE, Warszawa.
 7. Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., (2000), Podstawy finansów samorządu lokalnego, [w:] Majchrzak M., Zalewski A., Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, SGH, Warszawa.
 8. Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., (2005), Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
 9. Ruśkowski E., Stankiewicz J., (2000), System budżetowy, [w:] Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, t. 1, Wydawnictwo KiK, Warszawa.
 10. Śliwa J., (1997), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w zarysie, PWSH, Warszawa.
 11. Ustawa z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249, poz. 2184).
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu