BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawrońska Dorota (Politechnika Śląska)
Title
Ocena efektywności projektu inwestycyjnego na podstawie indeksu zyskowności PI w warunkach niepewności
The Assessment of Efficiency Investment Project on the Basis of Profitability Index PI in Conditions of Uncertainty
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 278-286, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Metody oceny projektu, Ocena efektywności inwestycji, Projekty inwestycyjne, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
Method of project evaluation, Evaluation of investment efficiency, Investment project, Decision making under uncertainty
Note
summ.
Abstract
Istnieje wiele modeli szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych, a jednym z nich jest indeks zyskowności PI (Profitability Index). Celem pracy było przedstawienie wyboru najbardziej opłacalnego projektu na podstawie wskaźnika PI z uwzględnieniem rozmytych wartości przepływów pieniężnych oraz stopy dyskontowej. (fragment tekstu)

The article discusses the effectiveness index of the investment project PI. Because of uncertainty with regard to the future cash flow and discount rate changes in the next period of investment, those parameters were described as fuzzy variables. Such an approach to this topic enables taking into account changeability and uncertainty of these parameters . This results in a more accurate describing the profitability index PI.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojcan J., Zbiory rozmyte i ich zastosowanie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 2. Driankow D., Hellendoorn H., Reinfrank M., Wprowadzenie do sterowania rozmytego, WNT, Warszawa 1996.
 3. Kacprzyk J., Wieloetapowe sterowanie rozmyte, WNT, Warszawa 2001.
 4. Kacprzyk J., Zbiory rozmyte w analizie systemowej, PWN, Warszawa 1986.
 5. Kurek W., Efektywność inwestycji rzeczowych w gospodarce rynkowej, UMCS w Lublinie, Rzeszów 1997.
 6. Łachwa A., Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji, AOW Exit, Warszawa 2001.
 7. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, AE, Katowice 2000.
 8. Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, AOW Exit, Warszawa 1999.
 9. Pluta W. (red.), Budżetowanie kapitałowe, PWE, Warszawa 2000.
 10. Pluta W, Jajuga T., Inwestycje. Capital Budgeting - budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 11. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 12. Wilczek M.T., Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym, AE, Katowice 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu